Opgedane kennis, moet rollen. Net als geld. Onze sector is kapitaal- en ook kennisintensief. Doch kennis op de plank of in een bureaulade, daar heeft niemand wat aan. Die kast of dat bureau vol met innovatie staat bij diverse ketenpartijen incluis de teler te verstoffen. Net zo min als fundamentele, diepgaande wetenschap dat blijft zweven boven de praktijk. Kennis en informatie moeten praktisch inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en aansluiten op de regio. Anders blijft het een abstract begrip waar de sector niet echt mee vooruit kan. Ik pleit voor kringloop-kennis.

Kennis van zaken

Ondanks onze honger naar informatie, wordt opgedane kennis vaak genegeerd. Het zorgt namelijk voor nieuwe dynamiek en verandering in aanpak en management. Komt bij dat veel knowhow gekleurd en ongenuanceerd is en daardoor lastig te beoordelen op onafhankelijkheid en objectiviteit. Feiten en meningen willen wel eens door elkaar lopen. Ofschoon zaken doen met iemand die ‘kennis van zaken’ heeft op het eerste oog prettig lijkt, zijn er altijd redenen om te wantrouwen. Tenminste de inhoud van de aangeleverde geleerdheid.

Vloeien door de keten

Hoogwaardige landbouwkennis te over, maar wordt en/of nauwelijks gedeeld en/of als niet relevant beschouwd en/of subjectief geïnterpreteerd en/of blijft te theoretisch of gaat domweg verloren. Zoals veel natuurwetmatigheden die onze boerende voorouders wel in de vingers hadden. Doodzonde! Kennis en dan vooral de ervaringen, processen en overige hiaten in het vakmanschap van de agrarische ondernemer moeten ook weer terug vloeien naar het onderwijs, de wetenschap en de onderzoekende periferie. Kennis en kunde moeten stromen. Vloeien door de gehele keten. Heen en terug. Zelfs over sectoren heen voor een stuk kruisbestuiving. Daar wordt deze wijsheid alleen maar beter van. Praktischer. Slimmer. Efficiënter. Verfijnder. En niemand wil het wiel opnieuw uitvinden toch?

Kennis = Macht

De praktijk, bij u in de tunnel, kas of open perceel is de inspiratiebron om aan bestaande kennis te schaven en geheel nieuwe kennis op te doen. De primaire voedsel-, -bloemen, -bomenproducent is de basis voor innovatie en aanpassingsvermogen. Er wordt momenteel heel wat ‘afgemeten’ bij u op het erf. Via satelliet, drone, NIR, sensoring, etc. Grote datasets aan gegevens van het boerenerf stapelen zich op. Van de bodemgesteldheid tot hoeveelheid neerslag tot gewasstand tot de inhoud van het drainagewater. Het is een kwestie van deze veelheid aan data samenvoegen en op juistheid interpreteren. Op z’n zachtst gezegd een pittige klus daar kennis macht met zich meebrengt. 

Agri-topper

Ik heb u de dynamiek van kennis proberen te schetsen. Maar onder aan de streep zijn we top of the bill. Agri-Nederland kent een hoog kennisniveau en wordt op handen gedragen in het buitenland. ‘Wageningen’ is voor de meeste Nederlanders een plaats in de provincie Gelderland, terwijl het buiten onze landsgrenzen staat voor vooraanstaand onderzoek en uitstekend universitair onderwijs op het vlak van leefomgeving, voedselproductie en gezondheid. Prachtige reputatie resulterend in grote export van landbouwkennis, maar we mogen allerminst achterover leunen. Kennis en informatie is geen ‘statisch’ iets. Het moet vloeien en stromen. Heen en terug. Om de weerbarstige praktijk te temmen. En het topsport niveau in de (schaats)benen te houden. Gerecyclede kennis past helemaal in onze kringloopgedachte. Of vind u van niet?

Pascal Philipsen, Timac Agro

Deel dit bericht