Met de uitgaven van Van de Grond wordt de gehele vollegrondsgroente-, aardbeien- en zachtfruitsector bereikt. Dit bereik wordt in de akkerbouw gerealiseerd richting peen-, uien- en pootaardappeltelers.

Vakblad Van de Grond kent meerdere versies:

 

1. Van de Grond | Aardbeien, Asperges & Zachtfruit 

Van de Grond Aardbeien, Asperges & Zachtfruit is een uitgave voor alle professionele aardbeien-, asperge- en zachtfruittelers en betrokkenen bij de sector. Het magazine verschijnt 4x per jaar en heeft met een oplage van 1.650 exemplaren 90% bereik in deze sectoren. In België wordt v/d GROND, met een bereik van 50%, gestuurd naar vooraanstaande en aansprekende aardbeienbedrijven.


2. Van de Grond | Kool, Lof, Sla & Prei 

Van de Grond Kool, Lof, Sla & Prei is een uitgave voor alle professionele sluitkool-, spruiten-, bloemkool-, broccoli-, witlof-, bladgewassen- en preitelers en betrokkenen bij de sector. Het magazine verschijnt 4x per jaar en heeft met een oplage van 2.500 exemplaren 99% bereik in deze sectoren.


3. Van de Grond | Peen & Ui 

Van de Grond Peen & Ui is een uitgave voor alle professionele peen- en uientelers en alle betrokkenen bij deze sectoren. Het magazine verschijnt 4x per jaar en heeft met een oplage van 2.500 exemplaren een bereik van 99% bij de peentelers en 70% bereik bij de uientelers.


4. Van de Grond | Pootaardappelen 

Van de Grond Pootaardappelen is een uitgave voor alle professionele pootaardappeltelers en alle betrokkenen bij de sector. Het magazine is in ontwikkeling en wordt gepland op verschijning 4x per jaar en heeft met een oplage van 2.750 exemplaren een bereik van 90% in deze sector.


5 Van de Grond | Beursspecial

Van de Grond is mede organisator vaneen aantal kennisactiviteiten. Deze kennisactiviteiten worden ondersteund door een beursspecial die in de aanloop inclusief uitnodiging wordt verstuurd aan de betreffende doelgroep. In 2023 worden twee beursuitgave gemaakt:

apekop

Beursspecial innovatiedag pioenroos. Deze uitgave van Van de Grond is gekoppeld aan de open dag op 21 april in Breda. De oplage is 1200 en deze wordt verspreid naar de pioentelers in heel Nederland

Beursspecial open dag akkerbouw Noord-Oost. Deze uitgaven van Van de Grond is gekoppeld aan de open dag in Nieuwe Weerdinge. Wegens onderbezetting wordt de open dag ingevuld via een aantal veldbijeenkomsten. Van de Grond wordt uitgebracht in een juni versie en een novemberversie waarin de onderzoeken en de resultaten van de onderzoeken worden beschreven.


Het vakblad Van de Grond ontvangen?