Van de Grond brengt achtergronden en waardeert vakmanschap voor de teelt van ijsbergsla en andere bladgewassen.

Alle relevante actuele informatie over (de teelt van) sla vindt u gebundeld hier!

Demoavond Blik vooruit: uitgesteld wegens het weer

16 mei 2024

Mechanische onkruidbeheersing, groenbemesters en data Demoavond Blik vooruit 23 mei De vollegrondsgroenteteler is continu bezig met vernieuwing en verbetering om een toekomstbestendige…

Lees verder

Natuurlijke vijanden

13 mei 2024

In de printuitgave Van de Grond stond een verslag van het onderzoeksprogramma Duurzame bladgewassen. Eén van de objecten was het stimuleren van…

Lees verder

Onderzoek in de bladgewassen 2020 – 2023.

30 april 2024

Rassen insecten Er waren verschillen in gevoeligheid in luis tussen de rassen en ook in gevoeligheid voor rode nerven en smet maar…

Lees verder

Onaanvaardbaar risico door krakkemikkige bouwstenen

26 april 2024

De teelt van bladgewassen in Nederland kent een stabiel areaal. De productieketen is professioneel en marktgeoriënteerd. De keten is overzichtelijk wat betreft…

Lees verder

Werkbezoek gedeputeerde Jelle Beemsterboer aan Fauna in Evenwicht

5 december 2023

De balans tussen natuur en landbouw is een cruciale factor in de zoektocht naar een duurzame voedselketen. Gewasschade door dieren wordt wel…

Lees verder

De bladgewassenteelt staat voor een systeemverandering

28 november 2023

We worden ingehaald door de realiteit. Dat gaat om wetgeving en procedures die ervoor zorgen dat toelatingen niet worden ondersteund zoals bij Movento/Batavia…

Lees verder

Bremia bestrijding

9 november 2023

De natuur stelt de teler keer op keer voor verrassingen. Afgelopen 2 jaar zijn er 3 nieuwe valse meeldauw (Bremia) fysio’s ontdekt….

Lees verder

Natuurlijke vijanden als onderzoeksrichting

9 november 2023

Een veldje met slaproeven en op een aantal velden bloemenranden met witte bloemetjes. Deze bloemenranden zijn bedoeld als huisvesting voor Gaasvliegen. De…

Lees verder

De bladgewassenteelt staat voor een systeemverandering

9 november 2023

We worden ingehaald door de realiteit. Dat gaat om wetgeving en procedures die ervoor zorgen dat toelatingen niet worden ondersteund zoals bij Movento/Batavia…

Lees verder

Mechanische onkruidbestrijding in de rij

8 november 2023

De transitie naar landbouw op basis van kringlopen kent een aantal paden. Eén van de tansitiepaden is het technische pad in de…

Lees verder

Gewasresten als duurzame organische stof

7 november 2023

Een plantje van 20 gram wordt een plant van 3.000 gram waarvan 1.000 gram wordt afgevoerd en geconsumeerd. De 2.000 gram die…

Lees verder

Het nieuwe nu en de gevolgen voor de groenteteelt

30 oktober 2023

“We zitten in het nieuwe nu” een conclusie die getrokken werd in de werkgroep bladgewassen van het topsectorproject duurzame bladgewassen en knolselderij….

Lees verder

Project Duurzame Bloemkool: mest onderwerken of niet?

17 oktober 2023

Regels zijn regels: het is een bekende uitdrukking. Voor veel agrariërs lopen regels en wetten als een rode draad door hun dagelijks…

Lees verder

Nieuwe fysio’s van valse meeldauw in sla benoemd

13 september 2023

Op 1 juli benoemde de Europese Commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) drie op grote schaal voorkomende nieuwe varianten van…

Lees verder

Open Field- en Hydroponic Demo

13 september 2023

Na de succesvolle edities eerder dit jaar, organiseert Rijk Zwaan van 18 september t/m 13 oktober weer de Open Field- en Hydroponic…

Lees verder

Open dagen 2023 bij Sakata

13 september 2023

“Passion in seed” is het motto van het van origine Japanse zaadbedrijf. Ook dit jaar zal Sakata deelnemen aan de open groente…

Lees verder

BEJO OPEN DAGEN VOOR TELERS EN KETENPARTNERS 

13 september 2023

Elk jaar bezoeken groentetelers en ketenpartners van over de hele wereld de Bejo Open Dagen in Warmenhuizen. Dit jaar vinden deze plaats…

Lees verder

De inzet van de wiedeg voor onkruidbeheersing

12 september 2023

De inzet van de juiste techniek is onderdeel van de route naar verduurzaming van de teelt. En dat is bij uitstek te…

Lees verder

Precisie spuittechniek

12 september 2023

Precisiespuittechniek Iedere revolutie heeft een technische oorsprong. Als we naar een revolutie van het landbouwsysteem onderweg zijn dan zal de beschikbare techniek…

Lees verder
Overpopulatie van ganzen

Overpopulatie van ganzen

19 juni 2023

Een streefcijfer van 15.000 en een telling van 118.000. Dat betekent dat er meer dan 90% reductie moet plaatsvinden. Dit zijn cijfers…

Lees verder

Betere opname van middel

4 juni 2023

Een spuitspoor waarin de druppels herkenbaar zijn en een spoor waarin geen druppels te zien zijn. Bart Wezenberg van GreenA toont een…

Lees verder

Actuele informatie in de gewasbeschermingsgids vollegrondsgroente en akkerbouw

4 juni 2023

Wat zijn de actuele toelatingen in mijn gewas? Een vraag die regelmatig naar voren komt in de bijeenkomsten van Van de Grond…

Lees verder

Bladvoeding vraagt specifieke kennis

4 juni 2023

“We moeten wel even de laarzen aan doen”, zegt Lando van Doorn van Soiltech. Geen rare opmerking voor een bedrijf dat een…

Lees verder

Doorkijk naar de toekomst van sensoren

4 juni 2023

“Bij het juiste gebruik van waarschuwingssystemen kunnen behoorlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden bespaard.” is de volle overtuiging van Erno Bouma. Dat techniek meer…

Lees verder