De natuur stelt de teler keer op keer voor verrassingen. Afgelopen 2 jaar zijn er 3 nieuwe valse meeldauw (Bremia) fysio’s ontdekt. Dat laat zien dat de natuurlijke processen tot behoud van de soort nog steeds functioneren. Nu is de constatering dat er nieuwe fysio’s ontdekt zijn nogal zwart-wit. De valse meeldauw schimmels is continu in beweging en er zijn continu wijzigingen in het genetisch materiaal van de valse meeldauw schimmel. Enza Zaden nam eind september tijdens de open dagen de moeite om de benoeming van de fysio’s en de inspanningen voor de veredeling uit te leggen.

Standaard set

Het vaststellen van de fysio’s is een proces waarbij internationaal afgestemd wordt in een Internatiol Bremia Evaluation Board (IBEB). Voordat een fysio een nummer krijgt, is er veel informatie verzameld. Dat begint bij het verzamelen van bremiasporen op zieke planten door zaadbedrijven, diverse

buitendiensten en plantenziektekundigen. Deze sporen worden vergeleken met bekende valse meeldauw stammen. Er is binnen het Evaluation Board vastgesteld welke toetsplanten worden gebruikt voor vergelijking met gevonden Bremia sporen. Daarvoor wordt een standaard set gebruikt van 63

toetscultivars waarvan de aantasting van de verschillende fysio’s bekend is. Op basis van de aantasting van deze 63 standaard cultivars wordt beoordeeld of de gevonden schimmel bestaand is of afwijkt van de bestaande schimmels. Bij gevonden sporen die op meerdere cultivars afwijkingen en die bij herhaling worden gevonden zijn potentieel bestemd voor een nieuwe fysio nummer. 

Veredeling

Ook resistentie wordt getoetst op dezelfde set toetscultivars. Bij veredeling worden merkers ingebracht zodat bij beoordeling van het genetisch materiaal de merkers duidelijk maken of de resistentie wel of niet in de nieuwe soorten zitten. Als dit het geval is volgt er een proces waarbij het veredelde resistente gewas wordt gekruist met bestaande rassen en ouderlijnen om te komen tot een uniform en praktisch bruikbaar ras. Ondanks dat sla snel vermeerderd is het proces om veredeling in te kruisen een proces van vijf tot acht jaar. En dan is het potentiële nieuwe ras alleen maar resistent en moet de beoordeling van praktijk mogelijkheden nog gebeuren.

Bremia is in de bladgewassenteelt één van de grootste uitdagingen. Veredeling is een wedstrijd met de natuur waar alle kennis en kunde in de slateelt voor nodig is. De fysiodoorbraak toont vooral dat de wedstrijd een continue strijd is waarbij verder moet worden gekeken dan alleen resistentie veredeling. 

Deel dit bericht