Een veldje met slaproeven en op een aantal velden bloemenranden met witte bloemetjes. Deze bloemenranden zijn bedoeld als huisvesting voor Gaasvliegen. De larven van de Gaasvliegen eten dan weer de luizen op. Een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van ideeën gedurende de looptijd van een project. Vier jaar geleden bij de start van het topsectorproject ‘Duurzame teelt van bladgewassen en knolselderij’ was de belangrijkste opdracht het zoeken naar groene schema’s ter beheersing van luizen waarbij de middelen vooral selectief moeten zijn. Op de bladgewassendag afgelopen maart heeft Tim Knol van Koppert de geesten rijp gemaakt voor een benadering waarin natuurlijke vijanden de luizen bestrijden. 

Toelating

De zoektocht naar luisbeheersing is gedurende de loop van het project geïntensiveerd. Door enerzijds het besef dat enkel groene schema’s geen wenselijk resultaat gaan geven en de constatering dat de toelating van het belangrijkste luizenmiddel niet verlengd dreigt te worden. De mogelijkheden van natuurlijke vijanden is bij Koppert al flink wat jaren bekend en ver doorgevoerd in de praktijk van de glastuinbouw. Echter de open teelt is wat halsstarriger. Simpelweg zijn er te veel factoren die niet beïnvloedbaar zijn om de toepassing uit de bedekte teelt zo maar te kopiëren naar de open teelt. Dat neemt niet weg dat onderzoek altijd welkom is. Immers nee is ook een antwoord. 

Luizen

In de proef die Vertify uitvoert in de ijsbergsla is de bloemenrand geplant naast een aantal sla objecten. Planten is noodzakelijk omdat gezaaide bloemenranden in groei achter zullen blijven bij de sla. In deze geplante bloemen worden Gaasvliegen uitgezet. Koppert produceert Gaasvliegen en heeft ruim ervaring in het uitzetten en de momenten van uitzetten. De larven van de Gaasvliegen verplaatsen zich naar de sla en eten de luizen op. De proefvelden zijn 12 meter breed en aan weerskanten staan bloemen. De larven zullen zich dan 6 meter moeten verplaatsen om de luizen te kunnen bestrijden. 

Het onderzoek loopt nog en de laatste tellingen worden in de loop oktober gedaan. 

De denkrichting om natuurlijke vijanden te stimuleren en in te zetten is interessant genoeg om te onderzoeken. Dat betekent echter nog geen praktijktoepassing. Zelfs bij een succesvolle werking zullen de producenten in de slag moeten met de afnemers, immers als de luizen zijn verdwenen maar er zitten larven van Gaasvliegen in de sla wordt de partij evengoed afgekeurd. Al zijn de larven nog zo duurzaam het keuringsprotocol leidt tot afkeur. Dit fenomeen gaan we in de nabije toekomst nog heel vaak tegenkomen. Duurzaam product dat niet past in bestaande processen en protocollen of dat tegengesteld is aan andere maatschappelijke ambities. Onderzoeksresultaten al zijn ze nog zo succesvol zijn nog geen garantie voor een succesvolle toepassing. 

Deel dit bericht