Van de Grond brengt achtergronden en waardeert vakmanschap voor de teelt van aardbeien. 

Alle relevante actuele informatie over (de teelt van) aardbeien vindt u hier!

Open Field- en Hydroponic Demo

13 september 2023

Na de succesvolle edities eerder dit jaar, organiseert Rijk Zwaan van 18 september t/m 13 oktober weer de Open Field- en Hydroponic…

Lees verder

Van jong tot oud stapel op aardbeien

26 juni 2023

In mei en juni kiest de Nederlander massaal voor aardbeien. Deze twee maanden zijn goed voor 40 procent van de totale jaaraankoop…

Lees verder

Meeldauw onderzoek

20 juni 2023

Rapport

Lees verder
Overpopulatie van ganzen

Overpopulatie van ganzen

19 juni 2023

Een streefcijfer van 15.000 en een telling van 118.000. Dat betekent dat er meer dan 90% reductie moet plaatsvinden. Dit zijn cijfers…

Lees verder

Betere opname van middel

4 juni 2023

Een spuitspoor waarin de druppels herkenbaar zijn en een spoor waarin geen druppels te zien zijn. Bart Wezenberg van GreenA toont een…

Lees verder

Doorkijk naar de toekomst van sensoren

4 juni 2023

“Bij het juiste gebruik van waarschuwingssystemen kunnen behoorlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden bespaard.” is de volle overtuiging van Erno Bouma. Dat techniek meer…

Lees verder

Aardbei fossielvrij en emissieloos te telen in Kas2030

30 maart 2023

Demonstratiekas 2030 is een kas waarin de teelt van de toekomst nu wordt gerealiseerd. In één van de afdelingen zijn de afgelopen…

Lees verder

Aardbei onder controle: naar een fossielvrije jaarrondteelt

25 maart 2023

De Nederlandse belichte aardbeienteelt is gericht op junidragers. Dit is veelal een enkele teelt of een doorteelt. Het nadeel hiervan is de…

Lees verder

Plantweerbaarheid

20 maart 2023

Weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Dat is de ambitie in het uitvoeringsplan gewasbescherming 2030. Dit plan is opgesteld door het ministerie van…

Lees verder

Marktontwikkeling aardbeien

20 maart 2023

“Stelletje eikels” was de conclusie van Rob Baan in zijn lezing op de aardbeiendag. Baan is altijd in staat om een zaal…

Lees verder

Praktijkdag Leve(n)de Bodem geeft inzicht

20 maart 2023

WUR Open Teelten en Delphy organiseerden afgelopen een Praktijkdag op proefbedrijf Vredepeel, met als centraal thema ‘Bodem en Nutriënten Kringlopen’. Onder de…

Lees verder

Mechanische onkruidbestrijding in de rij

27 februari 2023

Een kiemend onkruidplantje van ongeveer twee cm verdwijnt. Mark Reiling van de Saxion Hogeschool toont het werkend principe van één van de…

Lees verder

Overzichtsgids met ‘groene middelen’

3 februari 2023

In de toekomst zullen we de gewasbescherming moeten uitvoeren met ‘groene middelen’. De visionairs die pretenderen de toekomst te kunnen voorspellen, schetsen…

Lees verder

Organisch bemesten van trayplanten: kansrijk en duurzaam tegelijk

11 januari 2023

De teelt van aardbei trayplanten is enerzijds behoorlijk traditioneel: sommige zaken van deze teelt gebeuren nog exact hetzelfde als jaren geleden. Anderzijds…

Lees verder

Plantenteelt en techniek gecombineerd in het aardbeiencluster

6 januari 2023

Innovatie op het kruispunt van plant en techniek. Daar zijn mooie dingen te ontwikkelen. Pim Deuling spreekt namens Innoveins en gaat in…

Lees verder

Stevig acryldoek

3 januari 2023

Het oprollen van vervroegingsdoek leidt te vaak tot gaten en scheuren”. En dat betekent in de praktijk meestal weggooien en nieuwe kopen. Rob…

Lees verder

Bemesting en weerstand

3 januari 2023

Dat planten voedingsstoffen nodig hebben in de vorm van bemesting is een gegeven. Met de beweging naar vergroening is er een aanvullende…

Lees verder

Succesvolle zoektocht naar weerbaarheid

3 januari 2023

In de zoektocht naar weerbare teeltsystemen is onder andere de inzet van biostimulanten een aantrekkelijke route. In een recent onderzoek in een…

Lees verder

Limadela gepresenteerd tijdens Aardbeien Demodag

3 januari 2023

Over smaak valt niet te twisten zeggen ze wel eens. Maar deze wijsheid gaat blijkbaar niet op voor Limadela, het nieuwe aardbeienras…

Lees verder

Fotosynthese in aardbeien

3 januari 2023

Fotosynthese zorgt dat de plant energie krijgt. Energie is nodig voor de plantontwikkeling en voor opslag in de vruchten. De mate van…

Lees verder

Het optimaal laten groeien staat centraal

3 januari 2023

Geïntegreerd telen is een teeltmethode waarbij gangbare en biologische beheermethoden worden gecombineerd. Daarbij worden de beschikbare methoden gescreend en samengevoegd in een…

Lees verder

Organische meststoffen

3 januari 2023

Voor optimale plantengroei zijn een aantal zaken nodig: water en licht uiteraard en ook essentieel zijn mineralen die toegediend worden middels bemesting….

Lees verder

Aardbei in balans met verse doordragers

3 januari 2023

Spanning tussen optimale fotosynthese en vruchtkwaliteit? Afgelopen jaar heeft er bij het Delphy Improvement Centre een proef gelopen waarbij een heel nieuw…

Lees verder

Optimale productie van liggend stek

3 januari 2023

“Efficiënt gebruik maken van het teeltsysteem met het mobiele platform.” dat is de basis voor een nieuwe manier om stekken te produceren….

Lees verder