“Bij het juiste gebruik van waarschuwingssystemen kunnen behoorlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden bespaard.” is de volle overtuiging van Erno Bouma. Dat techniek meer en meer onderdeel wordt van de teelt is wel duidelijk. Immers alle veranderingen zijn gebaseerd op technische ontwikkelingen. De technische revolutie waar we nu inzitten is een digitale revolutie en die uit zich onder andere in de inzet van waarschuwingssystemen. En Bouma is al een aantal jaren bezig om deze revolutie in gang te zetten. Bouma is specialist weer en gewasbescherming bij AppsforAgri en heeft een verleden waarbij hij betrokken is geweest bij de ontwikkeling van diverse waarschuwingsmodellen. Daarnaast is Bouma de ontwikkelaar van modellen waarbij de invloed van weer op het effect van de werking van middelen wordt voorspeld. Mooie en waardevolle technieken. Maar wat is de doorontwikkeling van die systemen?

Voorspelling

Bouma schetst een perspectiefvol beeld waarin sensoren in het veld gekoppeld aan ziektemodellen of insectenvluchten een voorspelling geven van de mogelijkheid voor schade. Deze voorspelling wordt gekoppeld aan een weermodel en het inzicht in de juiste werking van beheersmaatregelen zoals gewasbeschermingsmiddelen. De koppeling van sensoren, ziektedruk en effectiviteit van een middel leidt tot een optimaal moment en hoeveelheid van de bespuiting of andere beheersmaatregel. En zo vult AppsforAgri Salesmanager Karsten Rienstra aan deze combinatie is geen verre toekomst: dit is al mogelijk met de Fieldmate sensoren. “Maar” nuanceert Bouma “er is nog veel meer mogelijk.” De techniek is beschikbaar en kan gebruikt worden. Door het gebruik kan de techniek verder verbeterd worden en worden ook de modellen geoptimaliseerd.

Groene vingers

Gaat de techniek de teelt overnemen is de vraag die naar boven komt na deze schets van de mogelijkheden. En het antwoord is kort en bondig “nee”. De teler met de groene vingers blijft de uiteindelijke beslisser en haalt zijn informatie overal vandaan. Uit zijn ervaring en vakmanschap van de adviseurs van zijn collega’s en van de techniek. De techniek is een onderdeel van de informatie die de teler gebruikt om te beslissen.

Optimalisatie

De volgend vraag is de vraag over de tekortkomingen in het systeem. En die zijn er ook bevestigt  Bouma. De modellen rond ziektedruk zijn ontwikkeld op basis van andere klimaatomstandigheden. Dat geldt ook voor insectencurves. De opvolging van Trips generaties bijvoorbeeld gaat veel sneller in warme periodes. Dat rekenmodel is er wel maar optimalisatie is wenselijk. Daar kan onderzoek naar gedaan worden maar dat is duur, ingewikkeld en duurt lang. Veel meer voor de hand ligt de interpretatie van de data die verzameld is en op basis van deze data de modellen bij te stellen. Let wel er staan 2.500 Fieldmates in Nederland en deze leveren een schat aan informatie op.

Weerbarstig

Sterker nog geldt dat voor de inzet van biostimulanten, plantversterkers of biorationals. De inzet van deze middelen komt zeer precies. Alleen op het juiste moment in een specifiek stadium van de ziekte of plaag en met de juiste spuittechniek zullen deze middelen werken. Uiteraard doen de professionele leveranciers onderzoek naar de juiste inzet maar de praktijk is vaak weerbarstig. Ervaring en dataverzameling zorgen voor meer inzicht en verdere verfijning van de toepassing en het toepassingsmoment. De data die de Fieldmates verzamelen is ook voor verfijning van de toepassing van grote waarde.

Advies

Een verder toekomstperspectief schetst Bouma door koppeling van het uitvoeren van de behandeling aan de sensoren, het waarschuwingssysteem en het beheersadvies. Immers het waarschuwingssysteem weet niet of er gisteren of vorige week een behandeling is uitgevoerd. Deze informatie maakt nog al wat uit voor het advies. Daarmee laten de mannen van AppsforAgri zien dat ook het persoonlijke advies van toegevoegde waarde is. Het systeem met sensoren en waarschuwingssystemen moet ook gebruikt worden door adviseurs. En deze adviseurs moeten hun advies digitaal registreren evenals de teler die de beheersmaatregel uitvoert.

De inzet van waarschuwingssystemen lijkt niet echt toe te nemen maar Rienstra en Bouma schetsen en beeld waarin een waarschuwingssysteem onderdeel is van meerdere gereedschappen. De combinatie van een waarschuwing gekoppeld aan een perceelssensor en het inzicht in de effectiviteit van een behandeling biedt aantrekkelijke perspectieven. Het is nu vooral zaak om als teler ervaring op te doen en het gereedschap zelf in de vingers te krijgen. Dat er bespaarmogelijkheden zijn voor de hand liggend.

Deel dit bericht