“We moeten wel even de laarzen aan doen”, zegt Lando van Doorn van Soiltech. Geen rare opmerking voor een bedrijf dat een productenpakket aanbiedt gericht op bladvoeding. Een bezoek aan een proefveld lijkt logisch. Maar het bezoek is aan de bouwplaats voor de nieuwbouw van de onderzoekskas. Een moderne kas met drie afdelingen en uitgebreide mogelijkheden om kleine objecten specifiek te sturen met bladmeststoffen. Van Doorn en collega’s Rogier Doornbos en Erwin Stokman laten met de bouw van de onderzoekskas zien hoe serieus Soiltech is in het ontwikkelen van zijn producten.

Regenton

Soiltech is ontstaan uit familiebedrijf Van Iersel, dat actief is in de compostwereld. Het productenpakket van Soiltech bestaat vooral uit vloeibare bladvoeding. De basis gedachte achter het productenpakket is de bekende regenton uit de bemestingsboekjes. De ton bestaat uit latten of duigen en het water in de ton komt zo hoog als de laagste lat. Deze latten of duigen symboliseren de voedingsnutriënten. Dit plaatje laat zien dat het mineraal dat het minst aanwezig is de beperkende factor is voor de optimale groei van de plant. In de optimalisatie van de teelt wordt steeds meer duidelijk dat de beperkende factor vaak zit in meso- en micro-elementen. “En juist deze nutriënten zijn soms moeilijk op te nemen vanuit de bodem.” aldus Van Doorn. De filosofie van Soiltech is dat het gericht toedienen van nutriënten via het blad zorgt voor verdere optimalisatie van de plantengroei.

Organisch complex

Deze filosofie vraagt kennis. Immers niet alle elementen zijn altijd in voldoende mate op te nemen door het blad. De voedingsopname van de plant is in de basis een taak van de wortels. Daarbij is de wijze van opname via het blad ook van groot belang. Een belangrijke techniek waar Soiltech gebruik van maakt is het organisch complexeren. Veelal zijn nutriënten positief geladen en is de waslaag van bladeren negatief geladen. Hierdoor worden nutriënten in de waslaag vastgehouden en kunnen deze niet altijd goed doordringen tot in de cellen. De techniek van Soiltech bindt de nutriënten in een complex dat in zijn totaliteit neutraal geladen is. Dit complex wordt niet gebonden door de waslaag en kan als zodanig opgenomen worden. De lading is ook van toepassing op de kwaliteit van de tankmix, omdat geladen nutriënten ook kunnen reageren met andere middelen in de tankmix. Het organisch complex zorgt ook hier voor een neutrale lading van de nutriënten waardoor deze niet langer reactief zijn. Het complex is opgebouwd uit organisch materiaal, wordt volledig afgebroken en is (veelal) ook te gebruiken in biologische teelten.

Beschikbaar

De Soiltech-mannen hebben een heel specifiek voorbeeld waarbij vloeibare bladvoeding effectief is: Om nutriënten uit het organische bodemmateriaal te mineraliseren is een voldoende hoge bodemtemperatuur noodzakelijk, maar in het voorjaar is de bodem nog erg koud en daardoor is het bodemleven weinig actief. Vroege zaaisels en plantingen hebben voor de ontwikkeling een hoge behoefte aan nutriënten. Deze zijn veelal wel aanwezig in de grond maar zijn door de lage bodemtemperatuur niet of onvoldoende beschikbaar. Een bladvoeding wordt direct door de plant opgenomen en is daarmee direct beschikbaar voor de groei van de plant. In deze situatie zorgt bladvoeding dus voor ongestoorde plantengroei. Overigens benadrukt Van Doorn dat het vaker voorkomt dan we ons realiseren dat de bodem weliswaar voldoende nutriënten bevat, maar dat deze onvoldoende plant-opneembaar zijn. Zo zijn in bodems met een pH boven de 6,5 en/of met een hoog organische stof-gehalte de nutriënten dusdanig sterk gebonden aan het klei-humuscomplex dat er in het gewas al snel een tekort kan ontstaan. Maar ook tijdens specifieke fases in de teelt, zoals tijdens de vegetatieve groei, de bloei en tijdens het afrijpen kan er een grotere behoefte zijn aan nutriënten dan dat de bodem op dat moment kan leveren.

De heren van Soiltech laten zien dat hun productenpakket gebaseerd is op uitgebreide kennis. Daarmee kwalificeert Soiltech zich als serieuze partner. Het vakmanschap van de teler gekoppeld aan de kennis van toeleveranciers en producenten zal leiden tot verdere optimalisatie van de teelt.

Deel dit bericht