Wat zijn de actuele toelatingen in mijn gewas? Een vraag die regelmatig naar voren komt in de bijeenkomsten van Van de Grond live. Dat lijkt een vraag met een eenduidig antwoord toch blijkt de zoektocht naar het goede antwoord maar al te vaak erg bewerkelijk. Met deze zoektocht in het achterhoofd is gezocht naar een goede manier om actuele kennis te ontsluiten. Dat heeft geleid tot een gewasbeschermingsgids specifiek voor de Vollegrondsgroente met daaraan gekoppeld een maandelijkse update met actuele informatie. En een gids voor de akkerbouwgewassen.

Update

Gewasbeschermingsgidsen voor meerdere sectoren zijn afgelopen jaren ontwikkeld en uitgebracht door Delphy. De vollegrondsgroentegewassen dus ook de asperges waren tot vorig jaar onderdeel van de combinatiegids aardbeien en vollegrondsgroente. De vraag naar actuele informatie over toelatingen in de vollegrondsgroente heeft geleid tot een gewasbeschermingsgids speciaal gericht op de vollegrondsgroente.  Op initiatief van Vollegrondsgroente.net heeft Delphy deze gids ontwikkeld. De gids is onderdeel van het abonnement op Vollegrondsgroente.net. Naast de gids word ongeveer maandelijks een update per mail gestuurd naar de afnemers van de gidsen met daarin actuele wijzigingen.

Bestellen

De ‘Gewasbeschermingsgids vollegrondsgroente’ en de gids ‘Gewasgezondheid akkerbouw; is te bestellen in de webshop op www.VandeGrond.net en www.Delphy.nl. Ook voor deze bestellingen geldt dat maandelijks de updates digitaal worden verstuurd.

Met deze gidsen is het mogelijk gemaakt om specifiek voor de vollegrondsgroenteteelten waaronder inzicht te krijgen en te houden in de actuele situatie van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen. In de gids is ook achtergrond informatie te lezen over driftreductie, regelgeving als driftreductie, opslag en veiligheid. In de gids worden per gewas de toelatingen voor de diverse ziektes besproken. Daarbij worden middelen besproken maar ook aandachtspunten als momenten in het jaar en omstandigheden tijdens de dag.

Deel dit bericht