Perspectieven met een robot 

11 juli 2024

Een lichtflits en een beetje rook en een confettipapiertje is verdwenen. De flits is een laserstraal en het confettipapiertje is de vervanger…

Lees verder

Vacature: specialist toekomstbestendige gewasbescherming

17 juni 2024

Ben jij een netwerker met groene vingers? Heb jij een passie voor het verder ontwikkelen en op de kaart zetten van de…

Lees verder

VONK Studenten bezoeken Vertify: innovatie in de agrarische sector

31 mei 2024

Afgelopen woensdag heeft een groep van ongeveer 20 eerste- en tweedejaars VONK-studenten, die worden opgeleid tot akkerbouwer, groente- of fruitteler, een bezoek…

Lees verder

Masterclass Smart Future: Innovaties in Groenteteelt en Akkerbouw

28 mei 2024

Op 22 mei vond in het Vonk Lab te Hoorn de masterclass ‘Smart Future’ plaats, speciaal georganiseerd voor groene opleidingen. Vijftig eerste- en…

Lees verder

Demoavond Blik vooruit: uitgesteld wegens het weer

16 mei 2024

Mechanische onkruidbeheersing, groenbemesters en data Demoavond Blik vooruit 23 mei De vollegrondsgroenteteler is continu bezig met vernieuwing en verbetering om een toekomstbestendige…

Lees verder

Vollegrondsgroente en de maatschappij

13 mei 2024

Wat is de maatschappelijke positie van de vollegrondsgroente? Een vraag die opkomt in discussies binnen gewasgroepen. Maar steeds vaker is het een…

Lees verder

Verdiepende Bedrijfsbezoeken: Duurzaamheid in de Praktijk bij J.C.J. Ruiter – Wever en P.N. Slagter in Andijk

26 april 2024

Op 24 april hebben studenten van de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw aan Aeres Hogeschool Dronten een bedrijfsbezoek gedaan bij J.C.J….

Lees verder

1000 bezoekers in clubhuis Vollegrondsgroente.net

8 maart 2024

Vrijdag 8 maart is de 1000st bezoeker verwelkomt in het clubhuis van Vollegrondsgroente.net. Meindert-Jan Botman is de duizendste bezoeker en was aanwezig om…

Lees verder

Humane mest en voedselveiligheid

27 februari 2024

In het idee van kringlooplandbouw zit een groot gat. Namelijk het feit dat landbouwproducten opgegeten worden. Daarmee is de kringloop doorbroken en…

Lees verder

Werkbezoek gedeputeerde Jelle Beemsterboer aan Fauna in Evenwicht

5 december 2023

De balans tussen natuur en landbouw is een cruciale factor in de zoektocht naar een duurzame voedselketen. Gewasschade door dieren wordt wel…

Lees verder

Het nieuwe nu en de gevolgen voor de groenteteelt

30 oktober 2023

“We zitten in het nieuwe nu” een conclusie die getrokken werd in de werkgroep bladgewassen van het topsectorproject duurzame bladgewassen en knolselderij….

Lees verder

Transitie

3 oktober 2023

De maatschappij is in transitie. We zijn onderweg naar een circulaire economie waarbij de aarde niet wordt uitgeput, het klimaat niet opwarmt…

Lees verder

Zaadverbetering in een netwerkevenement

12 september 2023

Inmiddels organiseert agrarisch onderzoekscentrum Vertify voor de 9e keer deze kennisintensieve beurs. Een drie-daags evenement met 51 nationaliteiten en bijna 2.000 bezoekers die…

Lees verder

GBM fust afvoeren

26 juni 2023

Restvloeistof of lekkage kost niet alleen geld maar kan leiden tot vervuiling van oppervlaktewater met als gevolg intrekken van middelen. Om lekkage…

Lees verder
Overpopulatie van ganzen

Overpopulatie van ganzen

19 juni 2023

Een streefcijfer van 15.000 en een telling van 118.000. Dat betekent dat er meer dan 90% reductie moet plaatsvinden. Dit zijn cijfers…

Lees verder

Doden van houtduif, zwarte kraai, ekster en kauw per direct verboden!

17 mei 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben 16 mei jl. besloten dat het doden van onder meer de houtduif, zwarte kraai, ekster en kauw…

Lees verder

Aeres studenten bezoeken bloemkoolteelt

15 mei 2023

De grootste bedreiging voor de akkerbouw en vollegrondsgroente is niet duurzaamheid of regelgeving. Dat zijn uitdagingen. De grootste uitdaging is continuïteit in…

Lees verder

Registreer uw verjaagacties in FaunaSpot!

10 mei 2023

Het is belangrijk dat, naast de jager, ook de grondgebruiker de acties om faunaschade te voorkomen registreert in FaunaSpot. Via de FaunaSpot-app…

Lees verder

0% btw op groenten en fruit: wél effectief in combinatie met andere maatregelen

29 maart 2023

Zoetermeer 29 maart 2023 – Zojuist zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van een btw-verlaging naar 0% op groenten…

Lees verder

Gesloten vulsysteem veilig

27 maart 2023

Op het gebied van het beperken van de blootstelling van mens, dier en milieu aan gewasbeschermingsmiddelen is de afgelopen decennia al veel…

Lees verder

Van de Grond zoekt

10 maart 2023

Van de Grond is een netwerk. Een netwerk van activiteiten en contacten. Samengebracht vanuit de grondhouding groene vingers en groen verstand. De…

Lees verder

Kernwaarden

7 maart 2023

De inspanningen van het Spruiten-collectief om de problematiek rond versnelde afbouw van gewasbeschermingsmiddelen onder de aandacht te brengen. Heeft geleid tot een…

Lees verder

Een breed pakket aan groene betaalbare oplossingen bij één leverancier

7 maart 2023

“Een gunstige R.O.I. van de groene producten voor de teler is een van onze randvoorwaarden”. Rob Smit van SB Soli Plant legt…

Lees verder

Biologisch en gangbaar telen op één bedrijf: een uitdaging

7 maart 2023

Dat gewasbescherming in Nederland een hot issue is en voorlopig zal blijven behoeft geen toelichting. Telers in grondwaterbeschermingsgebieden, de gebieden rond drinkwater-winningen,…

Lees verder