Organisch bemesten van trayplanten: kansrijk en duurzaam tegelijk

11 januari 2023

De teelt van aardbei trayplanten is enerzijds behoorlijk traditioneel: sommige zaken van deze teelt gebeuren nog exact hetzelfde als jaren geleden. Anderzijds…

Lees verder

Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente gaat innovatie versnellen

3 januari 2023

Laat kennis werken! Dat is de boodschap van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente, die op dinsdag 31 mei werd gelanceerd tijdens de…

Lees verder

Teelttip: Perceelskeuze

23 december 2022

Het is belangrijk om na te gaan hoe of de percelen zich houden in de winter. Juist in de winter is goed…

Lees verder

Experimenteren als randvoorwaarde

23 december 2022

Op één of andere manier lijkt het of alle bedrijfsactiviteiten “professioneler” moeten worden. Tenminste als je afgaat op hedendaags managementjargon. Meer en…

Lees verder

Robots klaar voor praktijk

19 december 2022

“De machine kan zelfstandig rijden maar het mag niet.” Een uitspraak over de autonome machines op de robotdag die perfect de huidige…

Lees verder

Precisiespuittechniek

27 november 2022

Iedere revolutie heeft een technische oorsprong. Als we naar een revolutie van het landbouwsysteem onderweg zijn dan zal de beschikbare techniek een…

Lees verder

Innovatie lessen

16 november 2022

“Onze innovatie kan de wetgeving niet bijhouden.” Een opmerking die steeds vaker klinkt in de vollegrondsgroentesector. Een opmerking die voor ingewijden treffend…

Lees verder

Robotisering vraagt praktijkervaring

23 oktober 2022

Als er één ding duidelijk is gemaakt op de robotdag afgelopen 7 oktober dan is dat het gegeven dat er vele richtingen…

Lees verder

Organiseer een sectoroverleg

2 oktober 2022

“Met het inzicht van nu kun je spijt hebben van het verleden. Maar dat heeft geen zin.” Niels Zuurbier is er de…

Lees verder

Actuele satellietbeelden voor aanvullende perceelgegevens

23 augustus 2022

Voor een optimale teelt wordt steeds meer en vaker data gebruikt. Een groot deel van de data is aanwezig in de eigen…

Lees verder

Techniek en ondersteuning

23 augustus 2022

Voor de inzet van BOS systemen worden in Planet Proof bonuspunten uitgedeeld. Daaruit blijkt dat een Beslissing Ondersteunend Systeem een instrument is…

Lees verder

Partijen faunabeheer moeten samenwerken

23 juli 2022

Als er één onderwerp frustratie oproept bij veel vollegrondsgroentetelers dan is het fauna. De schade van allerlei dieren is groot en wordt…

Lees verder

Slimmer planten met Transplanting Services

23 juni 2022

TTS BV is de toonaangevende aanbieder van innovatieve, kwalitatieve en betrouwbare geautomatiseerde plantmachines voor tuin-, land- en bosbouw. Met een innovatief robot-plantsysteem…

Lees verder

Promotie of kwaliteit

23 juni 2022

Promotie is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de overleggen met diverse gewassen. De roep om aandacht voor de producten is terecht…

Lees verder

Vollegrondsgroente telers brengen zorgen over in de Tweede Kamer

23 mei 2022

“Over 2 a 3 jaar zijn de winkelschappen leeg of moeten we aangevreten product in het schap accepteren”. Het antwoord van een…

Lees verder

Fauna in Evenwicht van start

23 mei 2022

Onlangs is de POP EIP subsidie aan “Fauna in Evenwicht” verstrekt. De laatste jaren neemt gewasschade door wild toe. Het ecosysteem is…

Lees verder

Scholing hoort bij ondernemerschap

23 april 2022

“Scholing bespreek je niet aan de keukentafel” aldus Klaas Schenk. Scholing van medewerkers is onderdeel van de bedrijfsvisie en de ambitie van…

Lees verder

Focus op laag risico

16 april 2022

Als het over de toekomst van gewasbeschermingsmiddelen gaat, komt regelmatig het begrip Low Risk middelen voorbij. Nu is de basis van dat…

Lees verder

Onkruidbestrijding met Treffler wiedeg

11 april 2022

Innovatie is niet alleen nieuwe techniek toepassen. Innovatie is ook bestaande techniek verbeteren en aanpassen aan nieuwe wensen. Dat is net wat…

Lees verder

Eigen initiatief tot natuurbeheer

27 februari 2022

“We hebben zelfs een kwarteltje gezien” Een opmerking van Jean Luc Govaert uit het Zeeuwse Groede. Govaert is actief in de agrarische…

Lees verder

Schrapen en raspen als zaaibedbereiding

27 februari 2022

“Ecoploeg is een verkeerde omschrijving van de Ovlac” stelt Frans Koeckhoven van bedrijf Koeckhoven.net. De doorontwikkelde Ovlac werkt weliswaar met een rister…

Lees verder

Organische stof meten en voorspellen

23 februari 2022

Teler Teun Laan en Aeres-studenten Lucas en Mart aan de slag met de koolstof tool “Dweilen met de kraan open” Dat is…

Lees verder

Kenniscafé voor jonge telers

23 februari 2022

Als vervolg op het kenniscafé “jonge telers in familiebedrijven” (bij Niels Kreuk) vond er een bijeenkomst plaats op het thema “jong agrarisch…

Lees verder

Ketenrisico is niet voor de teler

14 februari 2022

We gaan het ‘silly season’ tegemoet. De periode waarin contracten voor komend jaar moeten worden afgesloten en waarin afspraken worden gemaakt over…

Lees verder