Onlangs is het IPM Decisions Platform gelanceerd. Dit platform heeft als doel een complete verzameling te zijn van beslissingsondersteunende systemen voor geïntegreerde gewasbescherming. Het platform noemt zichzelf een open toegang en een ‘one-stop shop’.

Na een eenvoudig en snel registratieproces kunnen de gebruikers een bedrijfslocatie instellen en kiezen uit relevante beslissingsondersteunende systemen (BOS) voor hun gewassen. Gebruikers hebben dan rechtstreeks toegang tot informatie en advies over een diversiteit van plagen op hun gewassen.

Bij de lancering van het IPM Decisions Platform informatie zijn 11 BOS’en beschikbaar voor het beheersen van 9 ziekten en plagen. 

Beschikbare BOS’en bij aanvang

  • Gerstevergelingsvirus in wintertarwe en wintergerst;
  • Wortelvlieg in peen;
  • Phytophthora in aardappelen, drie verschillende DSS;
  • Fruitmot in appels;
  • Koolmot in verschillende koolsoorten;
  • Grote worteluil in verschillende gewassen (sla, selderij, koolsoorten, enz.);
  • Diverse schimmelziektes in winter- en zomertarwe zoals (gele) bladvlekkenziekte en kafjesbruin;
  • Valse meeldauw in sla;
  • Tarwestengelgalmug in zomertarwe.

Voor het groeiseizoen 2023 is het IPM Decisions Platform bijgewerkt met meer BOS’en. Verder aanvullingen zullen in de loop van het voorjaar worden toegevoegd.

Nieuwe beslissingsondersteunende systemen (BOS) toegevoegd aan het platform

– Waarnemingsmodel voor wortelvlieg. Dit model van het waarschuwingssysteem is gebaseerd op wekelijkse waarnemingen van volwassen wortelvlieg die op gele vangplaten worden gevangen.

– Temperatuurmodel wortelvlieg. De eerste generatie volwassen wortelvliegen komt uit poppen in de grond en legt eieren dicht bij de basis van kwetsbare gewassen, zoals wortel en pastinaak. Het model bepaalt het begin van de vliegperiode voor de 1e generatie wortelvliegen.

– Aardappel Alternaria TOMCAST. Deze BOS berekent dagelijkse risicowaarden en het risico van een aanval van vroege bacterievuur op basis van de voorafgaande 24 uur.

– Phytophthora, negatieve prognose. Deze BOS is ontworpen om de timing van de eerste toepassing van fungiciden tegen Phytophthora te sturen, indien gebruikt in combinatie met andere agronomische risicofactoren. Het model stuurt de timing van de eerste bespuiting aan het einde van de ‘epidemievrije’ periode. Deze BOS wordt gewoonlijk gecombineerd met andere modellen om de daaropvolgende fungicidenapplicaties te sturen.

– Koolzaadglanskever. Deze BOS voorspelt migratie naar gewassen, gebaseerd op de luchttemperatuur, en kan dus worden gebruikt om het risico voor het gewas te evalueren.

– Best4Soil Decisions Support Tools voor nematoden en bodempathogenen. Deze twee tools zijn toegankelijk via een link op het IPM Decisions-platform. De tools geven informatie over de gevoeligheid en tolerantie van 70 gewassen voor 32 nematoden en 135 ziekteverwekkers.

www.platform.ipmdecisions.net

Medegefinancierd door het Horizon 2020-kaderprogramma van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst nr. 817617.

Het IPM Decisions-project zal een online platform creëren in de hele EU, dat geïntegreerde beslissingsondersteunende systemen voor plaagbestrijding levert voor insectenplagen, onkruid en gewasziekten. www.ipmdecisions.net. Neem voor meer informatie contact op met contact@ipmdecisions.net

Deel dit bericht