De vollegrondsgroenteteelt in Nederland heeft te maken met grote veranderingen die direct van invloed zijn op het werk. Robotisering en technologisering nemen een vlucht, er is sprake van vergrijzing en er spelen maatschappelijke veranderingen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor telers niet makkelijk om flexibel op deze veranderingen in te spelen. Bedrijven specialiseren zich verder en taken en verantwoordelijkheden in het bedrijf veranderen.

Leren op de werkplek
De werkplek wordt steeds meer beschouwd als een geschikte plek om zowel formeel als informeel te leren. Het belang van informeel leren voert daarin steeds meer de boventoon. Het is al het leren dat plaatsvindt zonder formele planning of instructie, en het wordt als middel gebruikt om zachte vaardigheden – zoals samenwerking en communicatie – binnen bedrijven sterker te maken. 
Effecten van leren in bedrijven zijn het verhogen van het innovatief vermogen, succes in de concurrerende markt en het is een effectieve manier voor het onderhouden van het ‘psychologische contract’ met medewerkers. Verder vergroot leren het verandervermogen van het bedrijf en leidt het tot beweging. Leren verhoogt ook het teamgevoel omdat medewerkers betrokken worden bij de organisatiedoelen. Waar formeel leren zich vooral beperkt tot impact op het individu, helpt informeel leren het hele bedrijf verder.

Focus op eigen personeel 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is de werving van hoger gekwalificeerd personeel op dit moment geen realistische optie meer voor bedrijven. Deze krapte ontstaat door de extreem lage arbeidsmarktactiviteit van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit betekent dat er minder mensen op zoek zijn naar nieuw werk. Tegelijk is de vraag naar nieuw personeel juist hoog. Voor bedrijven, ook in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt is het daarom realistischer om zich te focussen op het duurzaam inzetbaar te maken en houden van het eigen, bestaand personeel. 
Dat vraagt van de werkgever of leidinggevende ook inzicht in taken en verantwoordelijkheden en een goede aansturing hiervan. Talentoogst biedt hiervoor in samenwerking met AgraVisi en als onderdeel van het Trainingsprogramma Talentoogst de 3-daagse training ‘Motiverend en resultaatgericht  leidinggeven’ aan. Zie www.talentoogst.nl

Training Motiverend en resultaatgericht leidinggeven
De training is ontwikkeld voor werkgevers en leidinggevenden in de akkerbouw en vollegronds- groenteteelt die met hun medewerkers willen groeien én structuur in het bedrijf willen brengen. 
De cursus wordt op drie locaties in Nederland aangeboden. In overleg kan de cursus ook in jouw regio en incompany worden verzorgd, bijvoorbeeld met meerdere personen en collega-bedrijven.
Bedrijven die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan het fonds Colland Arbeidsmarkt kunnen gebruik maken van een zéér gunstige subsidie. Zie voor meer informatie over deze training de website van talentoogst of Vollegrondsgroente.net.

Bron: Master Thesis Jannie Takkebos, november 2021

Scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou en je bedrijf? Neem dan contact op met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425 of hans@talentoogst.nl

Scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jou en je bedrijf? Neem dan contact op met Hans Schilders, scholingsconsulent akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op 06-30601425 of hans@talentoogst.nl

Deel dit bericht