Zoetermeer 29 maart 2023 – Zojuist zijn de resultaten gepubliceerd van het onderzoek naar de uitvoerbaarheid van een btw-verlaging naar 0% op groenten en fruit. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Kabinet. Dit  naar aanleiding van onduidelijkheid met betrekking tot de definitie van groenten en fruit. De uitkomst van dit rapport is zeer teleurstellend en ons inziens een stap terug op weg naar een gezonde en duurzame samenleving.

Een van de uitkomsten van het rapport is dat de effectiviteit van de maatregel geen aantoonbaar gezondheidsverschil oplevert. In combinatie met andere maatregelen, geeft het wel de juiste stimulans voor een gezonde keuze. Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken dat prijsmaatregelen wel degelijk effect hebben.

Daarnaast signaleren de onderzoekers problemen met de uitvoerbaarheid en juridisch getouwtrek van producenten die vinden dat ze ook onder het nultarief moeten vallen. Het rapport laat echter diverse afbakeningsvarianten zien. Door te beginnen met onbewerkte groenten en fruit kunnen er grote stappen gezet worden.

Het derde argument zijn de hoge kosten. In een land waar de gezondheidszorgkosten steeds verder oplopen en het percentage consumenten met overgewicht en leefstijl gerelateerde aandoeningen alleen maar groter wordt, gaan in dit geval de kosten voor de baten uit.  Een lagere prijs voor groenten en fruit is  een stap richting gezondheidswinst. In combinatie met andere stimulansen zoals een gezonde schoollunch en/of werkfruit  kunnen we zorgen voor een gezondere voedselomgeving en gezonde maatschappij. Groenten en fruit leveren immers een belangrijk aandeel in een gezonder voedingspatroon. Dat leidt tot een verlaging van de gezondheidskosten, hogere arbeidsparticipatie en minder ziekteverzuim.

In de landen om ons heen (o.a. Duitsland en België) zien we dat de roep om een laag btw-tarief op groenten en fruit groot is. In Spanje is het eind 2022 zelfs gelukt om de btw op groenten en fruit in slechts vier dagen tijd te verlagen van 5% naar 0%.

Twee weken geleden stemden nog 71 van de leden van de oppositie in de Kamer voor versnelde invoering van een 0% btw op onbewerkte groenten en fruit per 1 juli. Dat in combinatie met de afspraak in het regeerakkoord zou er voor moeten zorgen dat de overheid nú doorpakt en het gewoon gaat doen!

GroentenFruitHuis

Deel dit bericht