De grootste bedreiging voor de akkerbouw en vollegrondsgroente is niet duurzaamheid of regelgeving. Dat zijn uitdagingen. De grootste uitdaging is continuïteit in menskracht.  En dan gaat het zowel om uitvoerend werk als om mensen die in staat zijn om beslissingen te nemen als eindverantwoordelijk en bedrijfsopvolger. En het onderwijssysteem is het instrument om te zorgen dat de aankomende generaties de juiste kennis en vaardigheden leren en het onderwijs is de plaats waar de sector moet laten zien dat er aantrekkelijke functies zijn en dat de sector in beweging is.

Bedrijfsbezoek

Het is dan ook mooi om te zien dat de contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs geïntensiveerd worden. De samenwerking binnen Biodivers Perspectief maakt het mogelijk om mooie veldbezoeken te organiseren. In de tweede week van mei hebben 22 studenten plantenteelt van de Aeres Hogerschool in Dronten een praktijkbezoek gebracht aan de vollegrondsgroentesector. Het was een bedrijfsbezoek gekoppeld aan een uiteenzetting van aansprekend kennisproject. Uiteraard was het programma dusdanig ingericht dat interactie vanzelfsprekend was.

Ketenpartner

Het bedrijfsbezoek werd gebracht aan het bloemkoolteeltbedrijf van Fa. PN Slagter. Niet alleen de stappen die het familiebedrijf Slagter zet op het gebied van duurzaam bodembeheer werd verteld. Er werd uitgebreid ingegaan op de organisatie van het bedrijf. De rolverdeling binnen de firmanten en de besluitvorming binnen de eigen verantwoordelijkheid van de Fa. Slagter laten zien dat er vertrouwen is in elkaar en dat er vertrouwen is in de toekomst. Het telen en vermarkten van de eigen productie en het vermarkten van bloemkool voor collega’s uit de regio en uit Spanje maken dat het bedrijf meer is dan alleen een teeltbedrijf. Handel, logistiek planner en ketenpartner zijn begrippen die allemaal passen bij de Fa. P.N. Slagter.

Bovengronds uitrijden

In het project duurzame bloemkool worden de effecten van bovengronds uitrijden van vaste strorijke dierlijke mest getoetst. Het uitgangspunt is dat inwerken ten koste gaat van bodemleven. De diversiteit van het bodemleven is gebaat bij bovengronds liggende vaste mest. Hierdoor ontstaat mobiliteit in de bodem en wordt de diversiteit vergroot. Amsterdam Green Campus voert het onderzoek uit en concludeert dat de diversiteit zowel ondergronds als bovengronds is toegenomen. Daarnaast is er geen aantoonbar verschil in uitspoeling tussen bovengronds uitrijden van mest en inwerken. En juist de uitspoeling is de motivatie om inwerken te verplichten. De discussie tussen studenten en onderzoeksters richtte zich op de mogelijkheden in verschillende regio’s en verschillende grondsoorten. Daarbij werd geconcludeerd dat wetgeving platgeslagen over alle situaties zowel de technische ontwikkeling als duurzaamheid belemmerd.

Het project Biodivers Perspectief is gericht om samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs te bevorderen en voor de toekomst te structureren. Bedrijfsbezoeken van studenten aan teeltbedrijven gekoppeld aan actueel onderzoek zijn een goed middel om deze samenwerking vorm te geven. De basis voor een structurele samenwerking is gelegd in het bedrijfsbezoek van de Aeres studenten.

Deel dit bericht