Restvloeistof of lekkage kost niet alleen geld maar kan leiden tot vervuiling van oppervlaktewater met als gevolg intrekken van middelen. Om lekkage of verlies te voorkomen hebben de chemische en de verpakkingsindustrie gezocht naar een efficiënte manier om leeg fust in te leveren en schoon te verwerken. De stichting STORL houdt zich bezig met de opruiming van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Door middel van pilots heeft STORL in 2022 ervaring opgedaan met het inzamelen van schoongespoelde lege cans, overige verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen.
 
Soorten inzameling

  • Plastic cans
    In 2023 ligt de focus op lege schoongespoelde plastic cans. Deze cans dienen te worden aangeboden in de daarvoor bestemde STORL zakken. Alleen zakken met cans (zonder dop) die schoon en droog zijn, kunnen worden meegenomen in de inzameling en worden gerecycled.  
  • Niet spoelbare verpakkingen en resten
    Sommige verpakkingen zijn niet spoelbaar. Deze verpakkingen zullen met resten gewasbeschermingsmiddelen via een speciale inzameling worden ingenomen. In 2024 integreren we dit in het STORL-systeem.  
  • Afgekeurde zakken / voorkom kosten
    Als er vloeistof in de zakken van gespoelde cans zit, worden deze afgekeurd en kunnen niet worden gerecycled. Aan het af- of vervoeren en verwerken van deze afgekeurde zakken zijn kosten verbonden en deze worden doorberekend aan de aanbieder. Zorg dat de plastic cans schoon en droog zijn.

STORL zakken
Voor een goede en veilige handeling is het van belang om de cans in STORL zakken te verpakken en aan te bieden. Het werken met zakken zorgt voor een veilige en snelle inzameling en een goede controle bij acceptatie bij de inzameling. De STORL zakken zijn verkrijgbaar bij uw distributeur van gewasbeschermingsmiddelen.

Inzameling lege plastic cans.
Voor de inzameling van 2023 ligt de focus op de inzameling van gespoelde lege plastic cans gewasverzorgingsproducten en ontsluiten we meerder regio’s in navolging van de pilots in 2022.
Voor het recyclen van deze lege plastic cans gelden de volgende spelregels:
Cans dienen schoon te zijn, de cans dienen droog te zijn (drie keer leeg schudden) en de cans moeten worden aangeboden zonder dop. De cans moeten aangeboden worden in een STORL zak (400 liter) aanbieden. Doppen kunnen na het schoonspoelen worden aangeboden als bedrijfsafval.
In de kalender zijn weeknummers genoemd en u krijgt van tevoren bericht over de definitieve datum. U kunt dan ook het definitieve aantal zakken opgeven. Zakken waar zich onderin vloeistof bevindt worden niet ingenomen door de inzamelaar en dienen te worden afgevoerd als chemisch afval. Hier zijn hoge kosten aan verbonden.

Bron: Storl

Deel dit bericht