“Een gunstige R.O.I. van de groene producten voor de teler is een van onze randvoorwaarden”. Rob Smit van SB Soli Plant legt de kaders en de ambitie van SB Soli Plant uit. SB staat voor de ´Smit Broers` een familiebedrijf bestaande uit de broers Rob en Harm waar Arjen dan weer de vader van is. SB Soli Plant levert een pakket met groene inputs voor de land- en tuinbouw. Het bedrijf is gespecialiseerd in alles wat tussen de kunstmestkorrel en gewasbeschermingsproducten inzit. Hieronder vallen biostimulanten, plantversterkers, micro-organismen, premium meststoffen, bodemverbeteraars, adjuvanten en meer. Allemaal gericht om gewassen optimaal te kunnen laten groeien. Juist de compleetheid van het pakket maakt SB Soli Plant een unieke speler. Als onafhankelijk importeur kan SB Soli Plant keuzes maken voor interessante producten die passen bij de Nederlandse omstandigheden en bij de Nederlandse teler. 

Kader

Voor de producten die in het pakket van SB Soli Plant worden gevoerd heeft de Familie Smit een streng kader opgesteld. En een daarvan is de R.O.I. voor de teler. “Met Return On Investment” bedoelen we dat de investering in onze producten of teelt strategieën leidt tot een beter eindproduct en  rendement voor de teler” legt Rob Smit uit. “Veel ‘groene’ producten zijn weliswaar effectief, maar heel duur en dat betekent te vaak dat het gebruik van de ‘groene’ producten niet opweegt tegen het financiële resultaat aan het eind van de teelt. Mycorrhiza wordt bijvoorbeeld vaak voor hoge prijzen aangeboden. Wij kunnen hier prijs technisch heel goed op inspelen. Dit geldt voor de meeste type micro-organismen.

Betrouwbaarheid

Een ander kader in de keuze voor producten is de betrouwbaarheid van de leverancier. SB Soli Plant hanteert criteria waarbij de leverancier een meerjarige praktijk ervaring heeft in de producten die ze produceren en ook de nodige technische praktijkondersteuning geeft bij de producten. Het meest essentiële kader is echter de onderbouwing van de werking van de producten. De leverancier moet resultaten laten zien van onderzoeken door universiteiten en proefstations over de werking in meerdere gewassen en ook in omstandigheden waarmee de vergelijking met de Nederlandse situatie is te maken. Daarnaast test SB Soli Plant ook zelf de producten, dit gebeurt op de eigen proeftuin, proefstations of bij een selecte groep pilot telers. 

Weerbaar telen 

Binnen dit kader biedt SB Soli Plant een pakket aan met producten van natuurlijke oorsprong. Deze producten helpen de gewassen optimaal te groeien. Rob Smit licht toe: “Het pakket dat we aanbieden is breed, we kunnen voor bijna ieder knelpunt een geschikte strategie ontwikkelen”. Dit sluit aan bij de ontwikkeling waarin producten worden toegepast die zowel de groei van gewassen stimuleren als ook de natuurlijk aanwezige afweermechanismen van de planten ondersteunen, een gezonde bodem speelt ook een belangrijke rol hierin, waarbij het gebruik van efficiëntere meststoffen en optimale benutting van de bodemvoorraad. De PK en N-fixerende producten (AzotoHelp en Groundfix) spelen een belangrijke rol hierin. 

“SB Soli Plant,  groen onderweg naar de Green Deal normen”


Technology

Bij hun zoektocht naar interessant producten komen de mannen van SB Soli Plant mooie nieuwe technologieën tegen. Eén daarvan is de Amerikaanse Micro Carbon Technology (MCT). Deze technologie is een gepatenteerde mix van extreem kleine organische koolstof- en zuurstofrijke moleculen die fungeren als koolstofbron en zorgen voor een ultra-efficiënte drager om voedingsstoffen en andere moleculen door de plant te verplaatsen. Producten die over MCT beschikken kunnen worden toegediend via de grond en/of de bladeren. Daarmee is MCT een ultra-efficiënte nutriënten drager waarmee telers en teeltadviseurs veel meer bereiken met veel minder product. Het partnerschap dat SB Soli Plant met de leverancier Bio Huma Netics, Inc. heeft is een voorbeeld van een constructieve samenwerking met een waardevol producten pakket.

Balans

Ook Phycotec is zo’n technologie die SB Soli Plant in het pakket heeft. Phycotec bestaat uit natuurlijke componenten die erop gericht zijn de aan het gewas geleverde voedingsstoffen te optimaliseren en in balans te brengen. Het bestaat uit vloeibare meststoffen met een hoge assimilatie en efficiëntie dankzij toevoeging van enzymatische en fysiologische activators voor natuurlijke aanwezige plant hormonen. De Phycotec technologie zorgt dat de plant in balans wordt gebracht en verbetert de fysiologische processen en hormoonhuishouding. Samen met het verbeteren van de nutriëntenopname heeft het toegevoegde waarde vanaf de 1e bespuiting.

Micro-organismen van BTU-Center
Micro-organismen zullen een steeds belangrijkere productgroep worden in de strenger wordende regelgeving op het gebied van GBM en bemesting. Bijvoorbeeld door het toevoegen van een micro-organismen die stikstof uit de lucht beschikbaar maken voor planten, of het beschikbaar maken van de reeds aanwezige P-K in de bodem. De kennis en ervaring van producent en leverancier BTU-Center gaat terug tot 1999. Het bedrijf is helemaal gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van producten op basis van micro-organismen en heeft een zeer brede portfolio. Uniek zijn de vele onderzoeken en testen van de verschillende producten, in combinatie met een gunstige prijs stelling. 

SB Soli Plant heeft een positie gevonden in de markt als leverancier van producten van natuurlijke oorsprong voor de telers. Daarbij kiezen ze niet voor een enkele productlijn, maar leveren ze een breed pakket van verschillende producenten. Deze productportfolio biedt aantrekkelijke mogelijkheden voor samenwerking met telers en distributeurs. De eigen ervaring als teler en de mogelijkheden als leverancier van een breed pakket maken SB Soli Plant een serieuze speler in de markt voor biostimulanten, meststoffen, bodemverbeteraars en micro-organismen.

an links naar rechts, Harm, Rob & Arjen Smit op bezoek bij Bio Huma Netics, Inc.

Deel dit bericht