De inspanningen van het Spruiten-collectief om de problematiek rond versnelde afbouw van gewasbeschermingsmiddelen onder de aandacht te brengen. Heeft geleid tot een uitnodiging om spruiten te laten zien op de Grune Woche. Kasper Kleijwegt en Ulko Stoll waren daar ook aanwezig om de problemen en uitdagingen te bespreken. De Grune Woche is een consumentenbeurs die gebruikt wordt als ontmoetingsplaats voor politiek betrokken personen uit Nederland en Duitsland. De aanwezigheid op de Grune Woche is gebruikt om het netwerk met landbouw ambtenaren, landbouw gedeputeerden en Tweede Kamerleden aan te halen en uit te bouwen. 

Kansen

Een waardevol netwerk die een aantal zaken leert. De belangrijkste daarvan is dat vrijwel iedereen weet welke kansen en mooie mogelijkheden er beschikbaar zijn voor de teelt van groente waaronder spruiten. Biostimulanten, plantversterkers, gunstige bacteriën allemaal mooie instrumenten om planten optimaal te laten groeien en de plagen af te weren. Een positief verhaal. De praktijk blijkt anders. Immers de ‘groene’ oplossingen zijn niet één op één vervanger van het tot nu toe gebruikte gereedschap. En de gebruiksaanwijzing is nog niet ontwikkeld. Daarnaast is er wetgeving die een groot gat slaat tussen potentiele oplossingen en de huidige praktijk. Nu hebben Nederlandse politici in het buitenland sterk de neiging om een optimistisch verhaal te vertellen en het is erg verleidelijk voor belangenorganisaties om mee te gaan in dit optimisme. Daarmee ontstaat een reëel risico dat ambtenaren met landbouw in de portefeuille naar huis gaan met het idee dat er veel mogelijkheden zijn en dat afbouw van het huidige middelen en maatregelenpakket snel kan worden geregeld. 

Als gezegd iedereen kent de kansen maar de sector zelf kan het beste beoordelen wanneer deze kansen effectief zullen zijn. En dat is niet binnen vijf jaar wordt o.a. op het spruitenplatform aangetoond. Het lijkt noodzakelijk om als sector zelf te benoemen welke route naar de toekomst moet worden bewandeld. Welke stip op de horizon, hoe daar te komen en aan welke kernwaarden de route wordt gespiegeld. De Grune Woche levert ingangen in een politiek netwerk op maar ook huiswerk.

Deel dit bericht