Spuittechniek in 2020

23 januari 2020

Dat wetgeving verandert lijkt wel onderdeel te zijn van de huidige maatschappij waarbij regering zich zo veel mogelijk aanpast aan allerlei belangengroepen….

Lees verder

Kenniscafé jongeren in familiebedrijven

23 april 2019

Twaalf jonge telers kwamen bijeen op dinsdag 28 januari op de bijeenkomst jonge telers in familiebedrijven. Deze avond vond plaats bij tulpenteler…

Lees verder

Zonale beoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen

23 maart 2019

Vanaf 14 juni 2011,  is de Europese verordening voor gewasbeschermingsmiddelen van toepassing in alle lidstaten. Zonale beoordeling en wederzijdse erkenning zijn belangrijke…

Lees verder

RUB-middelen onder Europese regelgeving

23 februari 2019

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten worden beoordeeld of ze veilig kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt volgens Europese verordeningen. In Nederland zijn nog…

Lees verder

‘Teelt de grond uit’ draait door

23 januari 2019

Innoverende tuinders kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken van overheid, ketenpartijen en banken. Deze partijen belemmeren door hun houding…

Lees verder