Dat wetgeving verandert lijkt wel onderdeel te zijn van de huidige maatschappij waarbij regering zich zo veel mogelijk aanpast aan allerlei belangengroepen. Daarbij is blijkbaar regelmatig aanpassen van wetgeving makkelijker dan pas op de plaats te maken en even verder vooruit te kijken dan het volgende overleg met een belangengroepering. In dat kader moet ook de wetgeving rond driftreductie worden gezien. Natuurlijk moet middel op het gewas komen daar is het voor bedoeld, daar is het effectief en daar kost het het minst. Maar we zitten nu eenmaal in een open teelt waarbij wind en luchtbewegingen invloed hebben op de spuitmachine.

Teeltvrije zone
De basis voor regels rond driftreductie komt uit het activiteitenbesluit dat het gevolg is van de 2enota duurzame gewasbescherming. Let wel het activiteitenbesluit is ingegaan op 1 april 2017. In het activiteitenbesluit staat dat veldspuiten zijn verboden met een aantal tenzij voorwaarden. De tenzij voorwaarden zijn dat de spuit is voorzien van kantdoppen, de spuitboom maximaal 50cm boven het gewas hangt. Daarbij is het verboden om te spuiten met een windsnelheid > 5 m/s, dat is ongeveer windkracht 3, de driftreductie is verhoogd van 50% naar 75%. Over teeltvrije zone wordt vermeld dat deze bij intensief bespoten gewassen 150 cm is en niet meer100 cm kan zijn zoals dat vorig jaar nog gold als er een drift reducerende techniek wordt gebruikt van tenminste 90%. Dit is ook op helpdeskwater.nl te zien. En er is een lijst van doppen waar 50-75-90% en 95% doppen op worden geplaatst, de DRD-lijst. Uit deze lijst moeten de doppen gekozen worden.

Druk registratie
E.e.a staat op lijsten die zoals gebruikelijk is zijn voorzien van afkortingen: DRV staat voor Druk Registratie Voorziening. Deze is noodzakelijk volgens het activiteiten besluit. De druk van het laatste uur moet getoond kunnen worden aan controleurs. De motivatie is dat bij een hogere druk meer drift mogelijk is. Dat moet dus gecontroleerd worden. Dat heeft een aantal consequenties

• Bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor
‘luchtvloeistof-mengdoppen’ (zie DRD-lijst ), is een drukregistratievoorziening vereist.
• Bij gebruik van spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 3 bar, en voor
spuitapparatuur met een aanvullende driftreducerende voorziening is geen
drukregistratievoorziening vereist.
• Als alternatief voor de drukregistratievoorziening kan bij gebruik van spuitdoppen die
driftarm zijn bij een spuitdruk van 2 tot 3 bar, en voor luchtvloeistof-mengdoppen, een
verdubbeling van de in het Activiteitenbesluit vereiste teeltvrije zone worden toegepast. 
En de maximale rijsnelheid is 8 km/uur.

Drift reducerende dop
Er is dus ook een DRD lijst. Hierop staan de Drift Reducerende Doppen ingedeeld in klassen. Spuitdoppen zijn ingedeeld in de DRD-klassen 50%, 75%, 90% en 95%. De lijst wordt samengesteld door een technische commissie en is wordt nog regelmatig geactualiseerd. De lijst is te vinden op helpdeskwater.nl.

Drift reducerende techniek
Daarnaast is er een DRT lijst waarop Drift Reducerende Technieken staan vermeld. Bij gebruik van deze technieken vallen in grote lijnen de gebruikte doppen in een 1 tot meer driftreductieklassen hoger. Daarnaast vervalt bij gebruik van deze technieken de verplichte drukregistratie.Niet compleet
En waar staan we dan nu? Het activiteitenbesluit is van start en de diverse lijsten zijn gemaakt en worden regelmatig geactualiseerd. De drukregistratie is verplicht per 1 januari 2019 maar er wordt gehandhaafd vanaf 2020. De doppenlijst DRD is nog bij lange niet compleet en het komt maar al te vaak voor dat een dop op de DRD lijst in een bepaalde klasse driftreductie valt bij een druk die de onderkant van de range van het werkingsspectrum van de dop is. En welke doppen er nog opkomen is nog onduidelijk.

Verdieping
Dat betekent voor de toepasser wel dat verdieping in spuittechniek en regelgeving noodzakelijk is. Het is bijna niet meer te doen om de spuitmachine als deeltaak te bedienen. Het vraag bijna voltijds kennis verzamelen om te weten hoe en wat er met de spuit en met het middel moet gebeuren. Daar komt dan ook nog bij dat de etiketten van middelen steeds meer eisen stellen aan de gebruikte techniek. Het is zaak om de infobladen goed te lezen. Daarnaast is het raadzaam om eigen kennis te verzamelen. Wat praktijkobservaties doen met watergevoelig papier in het gewas en boven het gewas geeft veel inzicht in de mate van bedekking van de gebruikte techniek. 

Om niet te veel ingewikkelde techniek aan te hoeven schaffen is nadenken over vergroten (verdubbeling) van de teeltvrije zone aan te raden.De persoon op de spuit moet niet alleen maar wat weten van het middel en de menging maar ook van de techniek en de regels waaraan de techniek en de spuitactie moet voldoen. Daarbij wordt de focus nu erg gelegd op driftreductie en dat leidt tot grove druppels. Terwijl een effectieve bedekking meer gebaat is bij fijnen druppels. Wetgeving veranderd en dat levert hoofdbrekens op en ga er maar van uit dat er nog meer gaat veranderen want de route die nu gelopen wordt is er een met veel obstakels.

Deel dit bericht