Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten worden beoordeeld of ze veilig kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt volgens Europese verordeningen. In Nederland zijn nog middelen op de markt waarvan het gebruik nooit is beoordeeld. Deze middelen zijn onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) die inmiddels niet meer bestaat, op de markt gekomen. De RUB-regeling kende een zgn ‘RUB-lijst’ met daarop combinaties van stoffen en toepassingen die op basis van de regeling mochten worden gebruikt. In 2012 is afgesproken dat ook voor de vermeldingen op de RUB-lijst geldt dat ze óf volgens de Europese verordeningen worden beoordeeld, óf van de markt verdwijnen. 

Achtergrond

Sinds de Bestrijdingsmiddelenwet van 1962 in werking trad, bestond de uitzondering om naar inschatting minder schadelijke middelen (zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden) zonder reguliere toelating via de zogenaamde Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen (RUB) toe te laten. Stoffen, middelen en toepassingen die op deze RUB-lijst staan, hebben geen of slechts een beperkte risicobeoordeling ondergaan.

Nadat in 2011 de gewasbeschermingsverordening in werking trad en in 2013 de biocidenverordening, voldoet de RUB niet meer aan de Europese regelgeving. Immers, om gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de markt te kunnen brengen moet, conform EU-richtlijnen, een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Wel bestaat ook op Europees niveau de mogelijkheid goedkeuring aan te vragen voor minder schadelijke stoffen, de zogenaamde basisstoffen en de laag-risicostoffen.

Opgebruiktermijn

Met ingang van 15 februari 2018 verdwijnt de RUB-lijst. Dat betekent dat voor stoffen die nu op de RUB lijst staan vóór 15 februari 2018 voor een regulier toelatingsproces moeten worden aangemeld. Zo niet dan zouden ze uiterlijk op 1 oktober 2018 van de markt moeten zijn. Deze stoffen mogen vervolgens tot 1 oktober 2019 gebruikt worden.


In 2017 zijn inmiddels een aantal stoffen beoordeeld op het risico binnen de nieuwe kaders en goedgekeurd als basisstof. Dat zijn o.a. Bier, mosterdzaadpoeder, natriumchloride, abamectine, en waterstof peroxide. Op de site van het CTGB staan de actuele toelatingen.

Deel dit bericht