Vrijdag 8 maart is de 1000st bezoeker verwelkomt in het clubhuis van Vollegrondsgroente.net.

Meindert-Jan Botman is de duizendste bezoeker en was aanwezig om samen met de kerngroep broccoli een toelichting te krijgen over de mogelijkheden van Serifel in de teelt van Broccoli. Serifel is een biologisch bacteriepreparaat die de broccoli kan beschermen tegen aantasting van o.a. de alternaria schimmel. In de toelichting maakte Kick van Saarloos van leverancier BASF duidelijk dat een bacteriepreparaat een totaal ander werkingsmechanisme heeft dan synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Het afwijkende werkingsmechanisme betekent dat het moment van toediening (vroeg) en de manier van toedienen (veel water, langzaam rijden) aangepast moet worden. Een bacteriepreparaat groeit mee met het broccolischerm en beschermt het scherm. Maar Serifel bestrijdt niet de reeds met alternaria aangetaste schermen. De inzet van bijvoorbeeld bacteriepreparaten past in een systeembenadering van beheersing van ziekte en plagen.

Netwerkmanager Annick Vrolijk van Vollegrondsgroente.net bloemen verwelkomt bezoeker nummer 1.000: broccoli teler Meindert-Jan Botman. Ook op de foto René Verdonk en Gert-Jan de Wit, leden van de kerngroep broccoli.

Vertrouwde omgeving

Verdiepen in systemen en discussiëren over mogelijkheden zijn de basis voor de kennisactiviteiten in het clubhuis van Vollegrondsgroente.net. Ook ontspannen brainstormsessies en cursussen over ondernemerschap zijn afgelopen periode plaats gevonden in het clubhuis. Een grote diversiteit aan onderwerpen met gespecialiseerde sprekers en ondernemers wordt een vertrouwde ruimte geboden in het clubhuis van Vollegrondsgroente.net.

Creativiteit

Vollegrondsgroente.net is een kennisnetwerk met een lange traditie van kennisuitwisseling tussen telers. Het netwerk creëert de mogelijkheid om met elkaar van gedachte te wisselen. De sfeer in het clubhuis ondersteunt en stimuleert de onderlinge creativiteit. Het netwerk rond Vollegrondsgroente.net is groot en vanuit dit netwerk worden deskundigen en specialisten ingezet om de activiteiten van de abonnees van Vollegrondsgroente.net te ondersteunen. 

Meer weten over Vollegrondsgroente.net:

Deel dit bericht