Een lichtflits en een beetje rook en een confettipapiertje is verdwenen. De flits is een laserstraal en het confettipapiertje is de vervanger van een onkruid. Van de Grond was aanwezig bij een insiders sessie van Pixelfarming Robotics. Pixelfarming biedt een autonome werktuigdrager en bood de mogelijkheid aan een aantal insiders om de mogelijkheden van onkruidverwijdering met een laser te bekijken en beoordelen.

Een maaltijd op een pixel

Pixelfarming Robotics is 5 jaar geleden op gericht vanuit de drijfveer om gezond voedsel te produceren. En gezond voedsel is volgens oprichter Arend Koekoek vers voedsel, geproduceerd dichtbij de consumptie. Daarbij is gezond ook onbewerkt en biologisch. Het basis idee van Pixelfarming is dat gewassen op ‘pixels’ door elkaar staan in verschillende stadia van ontwikkeling. Daarbij wordt rekening gehouden met positieve invloeden die planten op elkaar kunnen hebben. Bij de oprichting is een concept bedacht waarbij een maaltijd via een ‘pixel’ wordt verkocht aan burgers. Om deze ‘pixel’ te kunnen telen wordt een robot ingezet die iedere ‘pixel’ met de juiste maatregel kan behandelen. Dat betekent pixel 1 zaaien, pixel 2 daarnaast onkruid wieden, pixel 3 insecten verwijderen, pixel 4 water geven enz. Hiervoor is de Robot One ontwikkeld. Met het aantrekken van mensen vanuit de praktijk is gebleken dat het idee van Pixelfarming ‘nog’ niet past in de huidige tijd. In 2019 is er wel gestart met het ontwikkelen van een robot. De praktijkmensen constateerden dat de robot die inmiddels ontwikkeld was, interessante perspectieven bood in de huidige landbouw. Met name de mogelijkheid om verschillende apparatuur onder robot te hangen leidde tot creatieve inzichten.

Foto’s en lasers

Het nieuwste inzicht en inmiddels de optie die het meest gekozen wordt bij de verkoop van de machine, is de inzet van een laser om onkruid te bestrijden. De Robot One is een werktuigdrager van 3,50 m die doormiddel van draaien van de wielen aangepast kan worden aan verschillende getrapte spoorbreedtes. De vier wielen worden afzonderlijk elektrisch aangedreven. De wielen staan op de hoeken. In of onder de machine is de mogelijkheid voor plaatsing van 10 laseruinits. Een laserunit is een gefixeerde laser die middels spiegels de laserstraal op het onkruid richt. De laserstraal kan het onkruid in één keer verbranden maar kan ook minder energie overbrengen waardoor het onkruidje als het ware aan de kook raakt en verdwijnt. De laserstraal wordt via spiegels gestuurd op basis van een uitgebreide cameraset over de hele breedte van de machine. Deze camera’s maken continu foto’s. De gehele machine beweegt op basis van GPS in combinatie met camera’s. Tot zover het slimme deel van de robot. 

Leren

Met de foto’s als zodanig kan de Robot One niets. De computer in de Robot One moet getraind worden. Daarvoor heeft Pixelfarming Robotics een academy ingericht. Dat is feitelijk een afgesloten website waarop alle foto’s die de robot maakt zichtbaar zijn. In deze ‘academy’ zit programmatuur die op basis van een zelflerend systeem kan benoemen welke onkruiden en welke gewassen op de foto zichtbaar zijn. Er is een basiskennis in het systeem maar de gebruiker van de machine zal de nodige tijd moeten spenderen in het aanwijzen van foto’s en het benoemen van bijbehorende plant. De ‘academy’ is in contact met de Robot One en deze zal op basis van de resultaten van de foto’s een aansturing geven aan de laser. Dat betekent niet dat alle foto’s beoordeeld moeten worden of gestuurd gaan worden naar de ‘academy’, de machine acteert op basis van de realtime gemaakte foto’s de gebruiker kan de veiligheidsmarge waarop de beoordeling gaat instellen. Tijdens de bijeenkomst was het te nat om te rijden en hadden de programmeurs de machine geleerd om gele confettipapiertjes te herkennen en te laseren. Een opzet die duidelijk liet zien dat de machine zeer goed in staat was om kleine zaken te herkennen. Door de demo opzet is geen uitspraak te doen over capaciteit. Maar deze zal erg afhankelijk zijn van de onkruiddruk.

Geen abonnement

Pixel Farming Robotics benoemt een aantal functies die noodzakelijk zijn bij de inzet van de Robot Een operator, een data-analist een systeembeheerder en onderhoudspersoon zijn noodzakelijk om de Robot One in de praktijk in te kunnen zetten. Daarvoor biedt de leverancier een trainingsprogramma waar een aantal externe sessies en begeleiding in het gebruik onderdeel van zijn. 

Pixelfarming Roboticx kent geen abonnement voor het gebruik en het beoordelen van foto’s. De foto’s en het zelflerende deel is van de eigenaar van de robot. De eigenaar kan bepalen of de foto’s beschikbaar komen voor iedereen of voor één of een aantal collega gebruikers. Daarmee is de data en de verzamelde data volledig van de gebruiker.

De gedachtegang van Pixelfarming Robotics is weliswaar een gedachtegang voor de verre toekomst. Toch is de Robot One als werktuigdrager een opzet die op korte termijn veel mogelijkheden biedt. Zaaien, water geven en oogsten lijkt zeer wel mogelijk. De mogelijkheden van lasertechniek in combinatie met de Robot One legt de gebruiksdrempel zeer laag. Daarmee kan deze combinatie zeer snel gangbare praktijk worden.

Deel dit bericht