Wat is de maatschappelijke positie van de vollegrondsgroente? Een vraag die opkomt in discussies binnen gewasgroepen. Maar steeds vaker is het een vraag die ook door andere partijen worden gesteld. Wat biedt de vollegrondsgroente aan de maatschappij en wat vraagt de teelt daarvoor terug? De vraag is redelijk makkelijk te beantwoorden: smakelijk, gezond en divers voedsel en dat is een boodschap die gerust wel vaker verteld mag worden. 

Het wordt wat lastiger als er een antwoord moet worden gegeven die aansluit bij actuele maatschappelijke thema’s. Wat is het antwoord duurzaamheidsinspanningen van de sector, en in hoeverre is lokale productie en een korte keten van toepassing? Daarbij vragen aspecten als grondgebruik, waterbehoefte, gewasbescherming en arbeid om uitleg en verantwoording aan de maatschappij. 

Geven en nemen

In dit maatschappelijke speelveld gaat het om geven en nemen. Immers de vollegrondsgroentesector biedt iets maar heeft ook iets nodig. De ruimte om de grond en het water te gebruiken en het gereedschap om de kwaliteit van de producten te kunnen blijven produceren. En begrip voor het feit dat er bijvoorbeeld beregend en bemest wordt en dat er mensen vanuit het voormalige Oostblok de bedrijven worden ingezet. 

Deze zaken vragen om een eensluidend verhaal. Een verhaal dat weliswaar in het belang is van de teelt maar dat niet alleen door de teelt kan worden verteld. De gehele afzetketen voor vollegrondsgroente is onderdeel van dit verhaal en moet het verhaal vertellen. 

Exclusief

Laat duidelijk zijn, aspecten van het vollegrondsgroenteverhaal komen overeen met glasgroente, fruit, akkerbouw en de bollenteelt. Maar smakelijk, gezond, divers, vers en onbewerkt voedsel van dichtbij, geproduceerd met gebruik making van de natuurlijke processen in de bodem zijn exclusieve kaders voor de vollegrondsgroenteproducten. 

Dit exclusieve kader vraagt om een helder verhaal waarbij de sector meer is dan de teelt. Zichtbaarheid van de vollegrondsgroentesector is nodig om duidelijk te maken dat de sector niet alleen onderdeel is van de maatschappij maar ook oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen. Bij elkaar brengen van niet alleen de teelt maar de gehele keten van vollegrondsgroente is daarom noodzakelijk.

Deel dit bericht