In de zoektocht naar weerbare teeltsystemen is onder andere de inzet van biostimulanten een aantrekkelijke route. In een recent onderzoek in een doordragerteelt zijn twee van deze producten vergeleken met een reguliere behandeling. En de resultaten zijn hoopgevend.

Mooie resultaten in Elsanta

In 2014 en 2019 is de inzet van SalicylPuur getest in een proef in juni drager ‘Elsanta’. Het wilgenbastextract in SalicylPuur bevat hormonen die ook door de plant zelf aangemaakt kunnen worden. Toediening versterkt de eigen afweer van de plant. Uit de proef in 2014 bleek dat de SalicylPuur objecten vergelijkbaar waren met de objecten met een reguliere bespuiting. Fabrikant PlantoSys biedt SalicylPuur aan samen met het nieuwe combinatieproduct Nutricin.

Voor deze Nutricin, een combinatie van wilgenbastextract, silicium, zeewier en 20 plantaardige aminozuren, zag Plantosys een aanleiding om de proef van 2014 te herhalen maar nu in een doordragerteelt. Het onderzoek is uitgevoerd door Delphy op stellingen in een praktijksituatie op het bedrijf van Peter Lemmen in Egchel. Het ras dat werd geteeld was Favori, de planten zijn geplant op 30 maart en er is tot 7 oktober geoogst. Het onderzoek vond plaats in de zomer van 2019.

Onderzoek

De objecten van behandelingen met de SalicylPuur met 1 liter/ha en Nutricin met 2 liter/ha werden wekelijks aangegoten gedurende 16 weken. De laatste 8 weken is dezelfde hoeveelheid verspoten. Het onderzoek is uitgevoerd in vijf herhalingen. De geoogste aardbeien zijn beoordeeld op kwantiteit en kwaliteit: sortering en bewaarbaarheid. 

Opbrengst

De opbrengst van de Nutricin behandeling toonde een hoger totaal gewicht ca. 5,2%. Maar dit verschil is niet statistisch betrouwbaar. Een statische betrouwbare uitspraak betekent dat het verschil niet berust op toeval. Het aandeel toeval is afhankelijk van het aantal herhalingen, het aantal waarnemingen en de spreiding tussen de resultaten van de waarnemingen van verglijkbare objecten. Verschillen tussen metingen worden beoordeeld op toevalligheid en dat leidt tot een statistische marge. De verschillen vallen binnen de statistische marge waarmee geconcludeerd moet worden dat de reguliere behandelingen en de onderzoeksobjecten vergelijkbare resultaten geven.

Sortering

Naast opbrengst zijn de aardbeien ook getoetst op sortering en klasse indeling. Voor alle objecten was een zelfde lijn te zien waarbij in de eerste periode van de pluk veel grove vruchten werden geplukt. Naar het einde van de plukperiode werden meer klasse II aardbeien geplukt. Ook hier geen verschil tussen de standaard behandeling en de onderzoeksobjecten.

Houdbaarheid

Als laatste is houdbaarheid getoetst. Aardbeien zijn na de pluk gedurende zeven dagen in een koelkast bewaard en beoordeeld op drukplekken. De verschillen waren marginaal en viel binnen de statistische marge.

De conclusie van dit onderzoek is dat doordragers behandeld met SalicylPuur en Nutricin een vergelijkbare opbrengst geven van aardbeien t.o.v. een reguliere behandeling. Daarmee laat deze proef zien dat de mogelijkheden voor het toedienen van planteigen stoffen perspectiefvol is. De inzet van deze producten passen in een weerbaar teeltsysteem en helpen mee om residu in het eindproduct te beperken.

Plantenhormonen

Planten regelen hun inwendige milieu, tegelijkertijd rekening houdend met verandering in het uitwendige milieu door het maken van hormonen en enzymen. Hoewel planten geen zenuwstelsel hebben, kunnen ze op die manier toch snel reageren op uitwendige prikkels. Ieder signaal wordt met behulp van hormonen doorgegeven. De plant kent drie soorten hormonen: groeihormonen en stresshormonen en schokhormonen.

De schokhormonen worden geproduceerd wanneer er plotseling negatieve, of positieve, veranderingen voorkomen. Zij reageren zeer snel, kunnen overal in de plant worden gemaakt en zijn de eerste hormonen die worden gemaakt wanneer materiële overleving van de plant bedreigd wordt, of wanneer deze bedreiging verdwenen is. Deze hormonen treffen ‘voorbereidingen’ voor de plant om de bedreiging zo goed mogelijk op te vangen, of houden dit juist tegen wanneer de bedreiging verdwijnt. Tot deze groep hormonen behoren abscisinezuur en salicylzuur.

SalicylPuur: 

Een product met alleen wilgenbastextract. SalicylPuur kan gespoten worden op het blad of vanuit een mestbak worden meegegeven om te druppelen. De planteigen hormonen in het wilgenbastextract zijn 100% systemisch en zorgen ervoor dat overal in de plant de weerbaarheid toeneemt, de planteigen afweer op scherp staat en het gewas zich beter kan weren tegen stress. 

Nutricin 

Nutricin is de jongste biostimulant van PlantoSys. Dit product combineert wilgenbastextract, silicium en zeewierextract met een mix van 20 plantaardige aminozuren. 

Deel dit bericht