Geïntegreerd telen is een teeltmethode waarbij gangbare en biologische beheermethoden worden gecombineerd. Daarbij worden de beschikbare methoden gescreend en samengevoegd in een teeltplan. Tot nu toe is een geïntegreerd concept vooral een invulling van de adviseur en/of de toeleverancier. Vanaf heden zijn ook fabrikanten onderdeel van geïntegreerd telen. Nufarm brengt als middelenfabrikant een geïntegreerd concept op de markt. Dit concept krijgt de naam ‘NuBio’ en behelst een pakket beheermethoden gekoppeld aan intensief advies. De beheermethoden zijn zowel biologisch als synthetisch.

Advies

Productmanager Dorus Rijkers van Nufarm schetst het als volgt: “Niet het beheersen van plagen maar het optimaal laten groeien van planten staat centraal. Om dat te realiseren is een benadering nodig die leunt op kennis van plantenprocessen en de mogelijkheden om deze processen stimuleren. Dat kan door afweermechanismen in de plant ‘aan’ te zetten in combinatie met het bestrijden van piekpopulaties van schadelijke organismen. Dit is een systeembenadering die een verdere verdieping is van geïntegreerd telen.” Dat deze systeembenadering geen standaard gebruiksaanwijzing is, is vanzelfsprekend. De juiste maatregelen zullen gekozen moeten worden op basis van de situatie van de teelt. Voor Nufarm heeft dit consequenties: naast leverancier van synthetische en biologische middelen wordt ook advies onderdeel van de dienstverlening.

Binnen NuBio heeft advies dan ook een dragende functie. Nufarm vult dat in door de directe klanten te trainen en te begeleiden. De adviesrol is gebaseerd op kennis en dat is kennis opgedaan in het eigen ontwikkelingsproces gekoppeld aan kennis van klanten. Advies is zeker ook gebaseerd op uitwisseling van kennis en ervaring met klanten. 

Samenwerken

Een voorbeeld daarvan is de samenwerking die Nufarm sinds één januari is aangegaan met Limgroup voor de ontwikkeling van een aardbeienteelt zonder residu. Een eerste stap is het residu flink te verminderen in de komende jaren. Rijkers geeft aan dat de kennis van ziekten, plagen en beheersing van Nufarm niet alle aspecten van de teelt dekt. Limgroup heeft kennis van genetica en productie van gezond uitgangsmateriaal. In de samenwerking tussen Nufarm en Limgroup wordt een onderzoeksafdeling opgezet om de eigenschappen van de aardbeirassen als basis te laten functioneren voor een volledig geïntegreerd teeltrecept met als doel te komen tot een residuvrije aardbei. De residuvrije aardbei gaat daarbij niet ten koste van kwaliteit, opbrengst en houdbaarheid. Ambitieuze doelen onderschrijft Rijkers en juist daarom is de samenwerking essentieel. De markt, de telers en de maatschappij focussen allemaal hun eigen producteigenschappen. Die zijn soms conflicterend en daarom ligt het juiste antwoord niet voor de hand. De samenwerking tussen genetica, beheersmaatregelen en advies maakt een systeembenadering mogelijk. 

Residu

De motivatie om met NuBio een systeembenadering in de markt te zetten komt voor het grootste deel uit verminderen van residu aldus Rijkers. De focus op vermindering van residu vanuit de markt maakt het noodzakelijk om de combinatie van biologisch en synthetische middelen te maken in beheersing van ziekten en plagen. En deze benadering valt binnen de afspraken van de Europese green deal. De systeembenadering is geen exclusieve keuze voor biologisch al wordt op dit moment het grootste deel van het R&D budget van Nufarm wel in de ontwikkeling van biologische producten gestoken. Daar waar afgelopen jaren, de verhouding biologisch – synthetisch 20-80 was, zal over circa vijf jaar de verhouding omgedraaid zijn licht Rijkers toe. 

Kwaliteit

Rijkers benadrukt dat alle middelen synthetisch en biologisch geleverd door Nufarm dezelfde kwaliteitstoets hebben doorstaan. Daaronder wordt ook een formele toelating verstaan. Alle biologische middelen van Nufarm zijn getoetst en toegelaten als bestrijdingsmiddel door het CTGB of een van de vergelijkbare Europese toelatingsorganen. Dat is ingewikkeld en roept vaak frustraties op maar dat is voor Nufarm de manier om te laten zien dat middelen voldoen aan de kwaliteitswensen van de markt. 

De volgende stap in geïntegreerd telen lijkt meer en meer een sprong te zijn naar een complete systeembenadering. Dat vraagt een verandering van mindset. Nufarm laat met NuBio zien een mindset gevonden te hebben die verder gaat dan enkel produceren van goede middelen. Geïntegreerd telen vraagt een totaalaanpak waarbij de rollen van de ketenpartijen opnieuw ingevuld gaat worden. 

Deel dit bericht