“In Brussel bedenken ze kalenderlandbouw en dat heeft niets te maken met een duurzame manier van telen” Peter Appelman is vlijmscherp als het gaat of de invloed die beleidsmakers menen te hebben op landbouw. “Ik teel op basis van mijn ervaring en de input die ik haal bij een breed scala aan adviseurs en dat laat ik niet beïnvloeden door wat overheden willen.” Appelman uit zich op de bijeenkomst van het demonstratiebedrijf kool. Met zijn scherpe bewoordingen benadrukt Appelman dat de verantwoording voor een toekomstbestendige koolteelt ligt bij de teler. En die verantwoordelijkheid neemt Appelman.

Schop in de grond

Op het Demobedrijf kool is te zien wat het betekent als structureel compost wordt toegediend. Een profielkuil geeft een Aldus Appelman: “Immers wormen voeden zich met rijke grond. De bacteriën in de grond maken mineralen vrij die de wormen kunnen opnemen. Datzelfde geldt voor plantenwortels. Waar wormen zitten is ook ruimte

voor plantenwortels. Dat gaat op voor voeding en voor ruimte.” Een steek in de grond laat niet alleen de wormen zien maar ook de gaatjes waar wormen in hebben bewogen. En deze gaatjes zijn weer ruimte voor wortels. Appelman ziet de resultaten in periodes met zware regenval. Op zijn grond met 50% afslibbaar zijn na regen vele gaatjes te zien waar luchtbelletjes uitkomen. De grond slaat dus niet dicht maar is open en perfect in staat om water af te voeren. 

Met de schop in de grond laat Appelman ook de aanwezigheid van de organische stof zien. Daarbij is helder dat gekozen is voor ondiepe grondbewerking met een ecoploeg. Juist het zaaibed is ruim voorzien van organische stof. De toediening van compost gebeurt dan ook bovenop de grond na een teelt. Door niet in te werken wordt het bodemleven gestimuleerd om het organische materiaal in de compost op te halen en in de bouwvoor te verspreiden. 

Groenbemesters

Naast compost maakt Appelman ook uitgebreid gebruik van groenbemesters. En dan gaat het over een uitgebreide mix met wikke, boekweit, zonnebloemen, klavers en anderen. Bewust geen kruisbloemigen benadrukt Appelman. Kruisbloemigen zijn waardplanten voor o.a. knolvoet en meerdere schadelijke ziekten voor de

koolgewassen. Door de juiste keuze van de groenbemesters die al dan niet wintervast zijn, wordt ook hier een substantiële hoeveelheid organische stof gecreëerd. 

Bestaansrecht

De inspanningen leiden tot een specifieke rotatie. Daarbij wordt twee jaar kool gevolgd door twee jaar kruidenrijk grasland en een teelt tulpen. Het grasland wordt gemaaid voor de veehouder waar weer koolland wordt gehuurd. De tulpenteler waardeert de goede grond en de voorvrucht met groenbemesters. En dit geheel leidt tot een kool teelt waarbij de stikstofgift substantieel omlaag kan en waarbij de koolplant geen belemmeringen in de grond of in de voedingstoffen kent om te groeien. Dat maakt Appelman geen biologisch teler. Al het gereedschap dat nodig is, moet beschikbaar zijn. Belangrijk is dat het gaat om het voorkomen van problemen. Als er alternaria is of een grote druk van trips of koolgalmug dan moeten deze bestreden worden. Maar dat is tegelijk aanleiding om naar de onderliggende oorzaak te kijken. Zwakke planten trekken ellende aan en versterken van planten voorkomt narigheid. “Uiteindelijk gaat het er omdat ik mijn afspraken met de klanten na kan komen. Die afspraken zijn een goede kwaliteit kool op de afgesproken tijd in het afgesproken volume. Pas dan is er bestaansrecht voor het bedrijf en de maatregelen. Duurzaamheid is ook langjarig rendement. Immers zonder rendement zijn alle inspanningen verloren.”

Tussen zaai

Op het demobedrijf ligt ook een demo met tussen zaai van klaver in witte kool. Deze teeltmethode wordt ook intercropping genoemd. Deze klaver legt stikstof vast in het blad en in de stikstofbolletjes die beschikbaar komt voor de koolteelt. In de demo is 1/3 van de stikstofbehoefte bij aanvang gestrooid en wordt er gemonitord hoe de groei en de opbrengst is. Overigens wordt de stikstofbehoefte niet alleen door de klaver ingevuld ook deze demo ligt op grond waarin al een aantal jaren is geïnvesteerd met toedienen van compost.

En daarnaast bemerkt appelman dat de kunstmestgift omlaag kan. Op het Demonstratiebedrijf kool zijn de ideeën van Appelman zichtbaar en worden de ervaringen gedeeld

Deel dit bericht