De innovatie dag prei laat zien dat de ontwikkeling in de preiteelt er één is van kleine stappen. Vernieuwingen en verbeteringen die behapbaar zijn en op parktijkniveau zijn toe te passen, zijn de belangrijkste objecten die worden besproken. 

Verbetering

Belangrijk aandeel in de vooruitgang hebben veredelaars. De preisecotr mag blij zijn met zeven zaadveredelaars voor preirassen. Geen grote resistentie belofte bij de nieuwe rassen maar wel rassen met verbetering op gebied van weerbaarheid, vewerwerkingsgemaak en houdbaarheid.

Stikstof

Ook stappen op gebied van bemesting. Medeorganisator Compas Agro toont een proef waarbij stikstofmeststof in de diverse vormen wordt gegeven met als doel eenvoudige opname en minder energiebeslag op de omzetting in de plant. 

Bankerplants

Aanspreekobject is de teelt van Lobularia als tussenteelt in de prei. De Lobulariateelt huisvest Orius, en deze Orius bestrijdt trips. De Lobularia wordt ingezet als zogenaamde bankerplants. In het object wordt de Orius uitgezet en wordt deze uitgezette Orius ingezet als bestrijder van trips. De initiatiefnemers Mertens en Koppert hebben dusdanig vertrouwen in het systeem dat ze inmiddels op een aantal praktijkpercelen de Lobularia toepassen en metingen doen. Weliswaar een kwetsbaar systeem om dat toepassing van insecticide niet alleen de trips maar ook de natuurlijke vijanden kan doden. De inzet van de juiste insecticide in combinatie met het beheer van het gehele systeem vraagt e.a.a. van het vakmanschap van de teler. Maar is wel een volgende stap naar tripsbeheersing. 

Water

Een onderwerp dat in veel teelten momenteel onder de aandacht is, is irrigatie en fertigatie. De verwachting is dat vroeg of laat de teler afgerekend gaat worden voor het gebruik van water. Of dat afrekenen via een gebruikstarief gaat of via een randvoorwaarden in duurzaamheidscertificering is ondergeschikt aan het feit dat zuinig met water om moet worden gesprongen. De mogelijkheden om met irrigatieslangen water te geven leidt niet alleen tot minder gebruik van water maar ook tot een constante aanvoer van water. Met als direct gevolg een constante groei van de preiplant. En preiplanten die constant groeien zijn sterker en weerbaarder tegen ziekten en plagen. Fertigatie biedt daarnaast mogelijkheden gericht mineralen mee te geven. Ook daarbij is constante groei en constante opname van mineralen een belangrijk gegeven voor een weerbare preiplant. 

Uit de grond

Een innovatie waarbij wel grote stappen worden gezet is het onderzoek naar preiteelt uit de grond. Inmiddels wordt al meer dan 10 jaar onderzoek gedaan waarbij het teeltsysteem een redelijk stabiele factor is. Optimalisatie van mineralengift en ziektebeheersing is ook in een teeltsysteem uit de grond van belang. De WUR liet op de innovatie dag zien dat de combinatie van een uit de grond teeltsysteem met zonnepanelen perspectieven biedt voor een circulair energiegebruik. Een goed voorbeeld van de hightech transitie naar circulaire landbouw.

De innovatie dag prei biedt de gelegenheid om actuele kennis bij elkaar te brengen. De organisatoren WUR Vredepeel en Compas Agro blijken in staat om de kennis te verzamelen en een waardevol inhoudelijk programma te bieden. De onderzoeken zijn actueel en sluiten aan bij de praktijk. De volgende stap is om niet alleen de actualiteit van leveranciers, veredelaars en onderzoek te tonen maar praktijkobjecten gesteund vanuit de telerspraktijk toe te voegen.

Deel dit bericht