Delphy doet al jaren onderzoek voor akkerbouwers. Praktisch onderzoek, wat zich met name richt op de vragen van vandaag, en concrete oplossingen. Het onderzoek van Delphy onderscheidt zich doordat dit volledig onafhankelijk is; we hebben alleen met de teler te maken, verder met niemand. Aldus Thijs Brouwer, onderzoeker akkerbouw bij team Dronten. Telers stellen vragen, wij zoeken uit wat een mogelijke oplossing is. We doen dit in diverse gewassen, bijvoorbeeld uien, aardappelen en peen. Maar ook gewassen als tarwe en witlof liggen soms in het onderzoek. Elke regio in Nederland kent zijn eigen problemen. Het onderzoek is dan ook verspreid door heel Nederland, en wordt vaak bij klanten aangelegd. 

Op 14 december willen we iedereen in de gelegenheid stellen om de resultaten van een deel van het onderzoek te komen bekijken. Uiteraard is er veel gelegenheid voor vragen en discussie. Daarnaast hopen we op een gezellige dag, waarbij een hapje, drankje en bakje snert natuurlijk niet kunnen ontbreken. 

Thema’s

Thema’s die worden besproken op de Snertdag zijn:

Effect wiedeggen of werking bodemherbiciden 

Steeds meer gangbare akkerbouwers gebruiken een wiedeg voor onkruidbestrijding of om de korst te breken na hevige regenval. Een vraag die vanuit de praktijk speelt is of de effectiviteit van bodemherbiciden wordt beïnvloed als de bovenlaag van de grond wordt losgereden.

Onkruidbestrijding suikerbieten na groenbedekking in de winter

Binnen het GLB is groenbedekking in de winter een maatregel voor de Eco-regelingen. Deze maatregel brengt echter een praktisch vraagstuk met zich mee: “Hoe kan in het voorjaar een zaaibed worden gemaakt voor suikerbieten en hoe kan de groenbemester worden vernietigd?”

Druppelirrigatie en fertigatie in zaaiuien

De teelt van zaaiuien wordt door de gevolgen van klimaatverandering meer een uitdaging. Belangrijk hierin is efficiënt gebruik van zoet water. Door ook nutriënten dicht bij de wortelzone toe te dienen, zijn minder meststoffen nodig en spoelt er naar verwachting minder uit. 

Effect rassen en BOS op beheersing fytoftora in aardappelen     
Fytoftora is dit jaar een groot probleem. Delphy heeft dit jaar onderzoek gedaan met verschillende resistente rassen. Daarbij is voor deze rassen ook een vergelijking gemaakt van een strak spuitschema en spuiten op basis van BOS. 

Deel dit bericht