Oxin Growers onderweg naar groene toekomst

Oxin Growers wil eind 2027 voor al zijn telers dé partner zijn in verantwoord duurzaam ondernemen; glas-, fruit- en vollegrondstelers. In de laatste categorie valt Eelco van Putten. Oxin Growers lanceert een korte film waarin de spruitenteler uit Dirksland vertelt hoe hij traditionele kennis met moderne technieken combineert.

Spruitenteler Eelco van Putten wekt zijn energie op met zonnepanelen en houdt zich bezig met regeneratieve landbouw. Eerder dit jaar is Oxin Growers een praktijkonderzoek gestart naar deze vorm van landbouw die verder gaat dan enkel het verminderen van negatieve consequenties van teelt, maar vooral ook gericht is op verbetering van de bodemkwaliteit. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van natuurlijke processen werken mens en natuur als het ware samen. 

Ruime vruchtwisseling

Van Putten borduurt deels voort op de waardevolle, traditionele kennis van zijn vader. ‘Jaarlijks ruil ik land met naburige veehouders en akkerbouwers om een ruime vruchtwisseling te verkrijgen. Dit zorgt ervoor dat de bodem gezond blijft. Daarnaast gebruik ik specifieke groenbemesters en doe ik aan niet-kerende grondbewerking om de bodem te optimaliseren voor de volgende teelt.’

Reststromen

Het streven van de Dirklandse teler is residuvrije spruiten met minder dan 5% MRL. Hij wint daartoe onder andere advies in bij een bodemcoach. ‘Ik pas al diverse methoden toe om de bodem te verbeteren en de weerbaarheid van het gewas te verhogen.’ Spruitenafval gaat als veevoeder naar de melkveehouders; zelf krijgt hij mest terug. Ook reststromen wist de teler op te waarderen. De receptuur voor spruitenpizzabodem is er. Nu nog een afnemer. ‘Want voor alles wat er aan een plant groeit, willen we een baas vinden.’

Verantwoorde productie

Voor een concrete aanpak van zijn verduurzamingsstrategie besloot Oxin Growers zich op een aantal duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te richten, vertelt commercieel directeur Ton van Dalen. Deze gaan over eerlijk werk en economische groei, verantwoorde productie en wereldwijde samenwerking. Ton van Dalen: ‘Voorheen was het doel een zo groot mogelijke opbrengst. Het werken met chemische gewasbeschermingsmiddelen was echter ongunstig voor het bodemleven. Planten verloren hun weerbaarheid. We werken nu gefaseerd toe naar het optimaliseren van de groeiomstandigheden door het verbeteren van de bodem.’

Duurzaam ondernemen

Ook op andere onderdelen pakt Oxin Growers verduurzaming van de bedrijfsvoering actief op. Samen met Wageningen University werkt de telersorganisatie bijvoorbeeld aan een project voor duurzamere verpakkingen. Een ander voorbeeld is het in kaart brengen van de milieu footprint voor zowel de eigen organisatie als de leden. ‘We kijken daarbij trouwens niet alleen naar CO2-impact maar ook naar landgebruik, toxiciteit en verzuring. Deze resultaten dienen straks als referentie bij toekomstige metingen. ‘Verbetering begint immers met inzicht’, aldus Van Dalen.

Bekijk hier de film over duurzame spruitenteelt

Deel dit bericht