Rassen insecten

Er waren verschillen in gevoeligheid in luis tussen de rassen en ook in gevoeligheid voor rode nerven en smet maar vrijhouden van luizen lukte niet.

Verbeteren van de plantkwaliteit tijdens de opkweek

Diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen en chemische traybehandeling waren effectief tegen luis. Eén biologisch gewasbeschermingsmiddel had een matige werking tegen luis.

Bladmestoffen met Silicium, andere biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten hadden geen effect op luis en ook niet op groei en productie.

Verminderen van de schade door insecten door middel van bespuitingen, spuittechniek en luizendoek

Diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen (1 tot 4 keer gespoten) en chemische traybehandeling waren effectief tegen luis. Twee biologisch gewasbeschermingsmiddelen (7 keer gespoten) waren beperkt effectief. Overige biologische gewasbeschermingsmiddelen en een plantextract hadden geen effect.

De loofdoes had geen effect. Luizendoek had geen goed effect en resulteerde in een slechtere kwaliteit sla.

Afspoelen van insecten (bij de verwerking)

Door de gesneden sla in bewegend water te spoelen is het aantal luizen per krop sterk te verminderen (ongeveer 85-90%). De laatste krat had meer luizen dan de eerste krat. Een fijner filter zou dit mogelijk verbeteren. Azijn, zout, afwasmiddel, alcohol of waterstofperoxide toevoegen aan het water had geen effect op de luizen wel werd de kwaliteit van de sla minder. 

Natuurlijke vijanden tegen luis

Er is een eerste oriënterende proef gedaan waaruit nog geen goede conclusies kunnen worden getrokken. 

Rassen schimmels

Er waren verschillen in gevoeligheid in Bremia tussen de rassen en ook verschillen in gevoeligheid voor rode nerven, verkleuring snijvlak, productie en smet. Door nieuwe Bremia fysio’s blijft Bremia ook bij volledig resistente rassen een risico.

Verminderen van de schade door schimmels door middel van bespuitingen en spuittechniek

Diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn effectief tegen Bremia (max. 3 keer gespoten). Een aantal biologisch gewasbeschermingsmiddelen waren beperkt effectief (8 keer gespoten). Overige biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten hadden geen effect.

De loofdoes had geen effect.

Verminderen van de schade door schimmels door middel van BOS systemen

Er waren vrijwel geen verschillen in spuittijdstippen bij de niet chemische gewasbeschermingsmiddelen en bij de chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Sneller signaleren van schimmels door Spectracam

De Spectracam werkt niet eenvoudig. Het is niet met zekerheid te zeggen of de Spectracam in staat is geweest een gewasreactie waar te nemen.

Deel dit bericht