Op 1 juli benoemde de Europese Commissie van de International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) drie op grote schaal voorkomende nieuwe varianten van valse meeldauw in sla: Bl:38EU, BI:39EU en BI:40EU. Een flink aantal slarassen van onze slarassen is resistent tegen deze drie nieuwe fysio’s. 

Nieuwe officiële fysio

Valse meeldauw kan de slabladeren beschadigen in zowel beschermde als vollegrondsteelten, waardoor opbrengst verloren gaat. De nieuwe varianten van valse meeldauw (Bremia lactucae of Bl) zijn in heel Europa aangetroffen, maar in de meeste gebieden komen slechts één of twee fysio’s voor. 

IBEB-EU verwacht dat deze varianten zich in de zomer en herfst van dit jaar verder zullen verspreiden, al is op dit moment moeilijk te voorspellen welke gebieden meer of minder getroffen zullen worden.

Internationaal Bremia Evaluation Board 

De International Bremia Evaluation Board (IBEB) is een gezamenlijk initiatief van slaveredelingsbedrijven in de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland, de University of California-Davis, de Nederlandse Naktuinbouw en het Franse National Seed Station (GEVES). IBEB’s missie is om nieuwe Bremia lactucae fysio’s te identificeren die een significante bedreiging vormen voor de Amerikaanse en Europese sla-markt en dit op gestandaardiseerde wijze te communiceren naar telers. De identificatie en nominatie van de fysio gebeurt door regionale IBEB-commissies die specifiek zijn voor elk continent. Zie de website van de International Seed Federation voor meer informatie.

De fysio’s Bl:16-28EU van Bremia lactucae worden in de praktijk in Europa nauwelijks meer waargenomen en hebben dus geen waarde voor het beschrijven van resistentieniveaus tegen de ziekte. Daarom zullen vanaf 1 juli 2023 commerciële resistentieclaims voor slarassen alleen betrekking hebben op Bl:29EU en rassen met een hoger nummer, en niet meer op rassen Bl:16-28EU.

Deel dit bericht