“Duurzaam heeft 50 tinten groen.” Een opmerking die werd gemaakt in de evaluatie van een duurzaamheidsproject. Bedoeld werd dat duurzaamheid vele aspecten heeft en dat focus op één van de aspecten soms betekent dat grote duurzaamheidsstappen achterwege blijven. De agrarische sector heeft last van deze enkele focus. De maatschappij en allerhande belangengroepen hebben bij het begrip duurzaam voor de plantaardige agrarische sector vooral een perspectief op gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij wordt biologisch als duurzaam benoemd.

Echter de duurzaamheidsaspecten in de sector zijn veel groter en breder dan alleen gewasbescherming. Omgaan met mensen, de positie in de plattelandsomgeving, het onderhoud van het landschap en het produceren van gezond en veilig voedsel zijn allemaal duurzaamheidsaspecten. Weliswaar bekend maar al te vaak onderbelicht. En dat is jammer want tussen donkergroen en gifgroen zit een heel palet aan kleuren die zouden kunnen verwijzen naar het brede palet aan duurzaamheidsaspecten. Benoemen en werken aan het hele kleurenpalet zorgt voor een afgewogen keuzen voor duurzaamheidsstappen. Met deze afgewogen keuze wordt de winst van duurzaamheidsinspanning groter dan een enkelvoudig focus op één aspect.

De opmerking 50 tinten groen gaan we schaamteloos gebruiken voor het Demonstratiebedrijf kool. Vanaf april slaan Appelman Vegetables in Stompetoren, Telersverening RoDeKo en Studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net de handen ineen om voor de gehele koolsector een demonstratiebedrijf in te richten. Daarin laten de partijen zien wat er mogelijk is in optimalisatie van de bodem op zware kleigrond in droogmakerij de Schermer.

Bloemkool, broccoli, sluitkool, spruiten, boerenkool. De diversiteit van de koolsoorten zijn te zien op het Demonstratiebedrijf kool in minstens 50 tinten groen.

Deel dit bericht