Onderzoeksdag bladgewassen

Compliment Volkel Zeelandsedijk 1, Volkel

Bladgewassencollectief Bladycol onderzoek en uitdagingen In de bijeenkomst van afgelopen september is geconstateerd dat er een nieuwe werkelijkheid is: ‘het nieuwe nu’. In deze nieuwe werkelijkheid hoort een bijpassende kennisagenda. Het Bladgewassencollectief Bladycol heeft de afgelopen vijf jaar onderzoek uit laten voeren naar luizen en bremia maar ook naar digitale signalering en heeft vanuit het…

Onderzoeksdag bloemkool

De Paus P.J.Jongstraat 96, Lutjebroek

Afgelopen jaar is onderzoek gestart vanuit de samenwerkende koolgewassen. Eén van de constateringen om gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren is een nieuwe werkelijkheid: ‘het nieuwe nu’. In deze nieuwe werkelijkheid hoort een bijpassende kennisagenda. In de bijeenkomst op 16 november worden de resultaten en de onderzoeksrichtingen verteld. Daarnaast wordt er in een open discussie…

Veldbezoek spruitenplatform

Spruitenplatform Blaaksedijk 269, Mijnsheerenland

Het Spruiten-collectief is initiator van praktijkonderzoek en is daarnaast participant in strategisch lange termijn onderzoek. Dit onderzoek wordt vanaf 2023 uitgevoerd in het topsectorproject Volhoudbare koolteelt waarin de gewasgroepen spruiten, bloemkool, broccoli en sluitkool samenwerken. Eén van thema’s in volhoudbare koolteelt is spuittechniek. De verschillende technieken zijn te zien op 18 november. Op 18 november…

Seizoen evaluatie bloemkool

De Paus P.J.Jongstraat 96, Lutjebroek

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse seizoen evaluatie bloemkool. Op deze middag blikken we terug en delen we de we de ervaringen met telers, vertegenwoordigers en plantenkwekers op het afgelopen seizoen. Daarnaast kijken we vooruit naar het volgende seizoen en de uitdagingen waarvoor we staan. Agenda 13.30 Welkom door Koos Slagter, voorzitter bloemkool…

Akkerbouw Snertdag

Aeres Dronten Wisentweg, Dronten

Kom naar de Akkerbouw Snertdag met aandacht voor de teelt van onder andere zaaiuien, suikerbieten, aardappelen en peen! Op 14 December in Dronten hebben we de resultaten van het onderzoek uit 2023 verwerkt. Bezoek de standhouders en volg presentaties van Delphy om je netwerk en kennis te vergroten. De oogst na deze Snertdag is nieuwe…

Tripsbestrijding in de pretteelt

Hendricx Scheidreef 1 Ossendrecht

U bent van harte uitgenodigd voor de Schoon Water bijeenkomst over tripsbestrijding in de preiteelt door middel van facelia als voorvrucht. De facelia lokt natuurlijke vijanden (waaronder kortschildkevers) van o.a. trips. Daarnaast zijn ook kortschildkevers in kweekemmers uitgezet om trips gedurende de teelt te bestrijden. Guido Sterk (IPM Impact) zal een toelichting geven op de…

Pootaardappeldag wintereditie

Een dagvullend lezingenprogramma waarin alle details van relevant onderzoek worden gepresenteerd, naast ontwikkelingen in de pootgoedsector. Er zijn verschillende bedrijven aanwezig op het bedrijvenplein  zijn met hun producten en/of diensten en bijpraten met collega-telers.

Weerbaarheid: bodem, voeding en discussie

De Ducdalf Espel Westerrand 38, Espel

Weerbare planten en weerbare teeltsytemen is het kader waarbinnen in 2030 witlof wordt geproduceerd. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op plantenvoeding en het effect op weerbaarheid en de rol van de bodem op weerbare planten. Uiteraard komt de actualiteit aan bod. Kennis en vakmanschap is de randvoorwaarde om als teler te overleven. De bijeenkomst is…

Spruiten telen: kennis, kunde en inzicht

Eendrachtshoeve Zuid-Beijerland

De spruitenteelt is geen teelt uit het boekje. Er is geen gebruiksaanwijzing en er is geen protocol. Het telen van spruiten is een constante zoektocht naar een evenwicht waarbij de eigen kennis en de kennis vanuit de spruitenketen bij elkaar wordt gebracht. Spruiten telen is geworden tot een activiteit voor superspecialisten die met alle kennis…

Sluitkool telen: techniek, regeneratie en actualiteiten

Dorpshuis in Waarland

Het beschikbare gereedschap om de Sluitkoolteelt tot een goed einde te brengen veranderd. Mindere chemie en meer techniek. En vooral meer vakmanschap. Vakmanschap op basis van groene vingers, inzicht en kennis. De kennis is onderdeel van de sluitkoolbijeenkomst. Agrifirm GMN en Vollegrondsgroente.net organiseren samen deze thema-avond voor Sluitkool. De bijeenkomst wordt aangemeld voor een spuitlicentiepunt…

Witlofdag

Hotel Gorinchem Gorinchem

Witlofdag: onkruid, promotie en actualiteit Beheersing van onkruid is voor de korte termijn de grootste uitdaging in de witlofteelt. Niet voor niets heeft witlofcooperatie Witcop drie jaar geleden dit onderwerp geagendeerd en tot actie gebracht. Dat heeft geleid tot onderzoek en inzicht. Deze inzichten gekoppeld aan mogelijkheden voor mechanische en geautomatiseerde onkruidbestrijding staan centraal op…