De behoefte aan mineralen voor Pioenrozen is redelijk eenduidig. Toch is er in de praktijk een toenemende aandacht voor mengmeststoffen en langzaam werkende meststoffen.

Mengmeststof

Voor mengmeststoffen geldt dat er vele combinaties mogelijk zijn. Fabrikanten van meststoffen kunnen deze in vele combinaties leveren. Een goede verhouding tussen stikstof, fosfaaat, kali en magnesium moet aansluiten bij de behoefte van de plant en beschikbaarheid in de bodem.

Langzaamwerkend

De langzaamwerkende meststoffen die in de vorm van gecoate meststoffen wordt ingezet, voedt de pioenroos gedurende het seizoen. Daarmee ontstaat een geleidelijke groei. En geleidelijke groei betekent een vitaal gewas. Ook hier geldt dat de juiste verhouding van mineralen belangrijk is.

Bemestingsplan

Het nemen van grondmonsters is voor zowel langzaam werkende als combinatiemeststoffen belangrijk. Met een grondmonster ontstaat inzicht in de bodemvoorraad en is een juiste bemestingsplan te maken. In het bemestingsplan is naast de bodemvoorraad ook inzicht in de plantbehoefte noodzakelijk. Dit kan per cultivar verschillen.

Op het onderzoeksveld van de Innovatiedag Pioenroos liggen een aantal bemestingsobjecten waaronder langzaam werkende meststoffen en mengmeststoffen. Deze zijn tijdens de open dag te beoordelen en worden toegelicht.

Deel dit bericht