Voor de open dag B-peen is dit jaar een nieuwe locatie gevonden. Het onderzoeksveld en de open dag vinden plaats op de schoolboerderij van de HLS in Dronten: Aan de Wisentweg bij Aeres Farms.

Op Open dag B-peen 2022 worden verschillende innovaties besproken gericht op bemesting, gewasbescherming, emissie, rassenkeuze en spuittechniek. Deze dag staat daarmee in het teken van verdere verbetering van de teelt met het oog op kwaliteit en milieu.

Op de Landelijke dag B-peen zijn innovaties en oplossingen voor u binnen bereik!

Op weg naar een duurzamere peenteelt!

• Efficiënt energiegebruik en bewaren

• Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. IPM-strategieën

• Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden

• Maatregelen om perceelsemissie te verminderen

• Rassenvergelijking peen

• Spuittechniek; in beeld brengen praktijksystemen

• Toepassing stikstofbindende bacterie

• verschillende bedrijven zijn aanwezig om hun producten toe te lichten

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door PlantPowerProducts, PlantoSys, ICL, AngloAmerican, Corteva, Takii, Carosem, CLM, Equans, Broere Beregening B.V., Wesemael B.V., Nemacontrol, De Groene vlieg, Ecostyle, Allround Vegetables, Koeckhoven.net, IPM Decisions, vakblad ‘v/d Grond en Delphy akkerbouw Noordwest-Nederland.

Samen op weg naar weerbare gewassen.

Deel dit bericht