Pioenen groeien in een zeer korte tijd van niets naar een volwaardige plant. Dit kost veel energie. De plant heeft hiervoor een scala aan hoofd- en spoorelementen nodig. Deze zijn niet altijd even makkelijk beschikbaar via de bodem, vanwege een lage bodemtemperatuur en/of hoge bodem pH of omdat ze gewoonweg niet (meer) in de bodem aanwezig zijn. Bladvoeding is een zeer effectieve manier om het gewas van deze elementen te voorzien. Starten met bladvoeding kan reeds als het gewas 15 cm hoog is. Een aantal elementen zijn van belang voor de optimale groei van Pioenen. In de verschillende groeistadia zijn andere elementen van belang.

Silicium

Silicium verhoogt de weerbaarheid tegen abiotische stress, verstevigt de celwanden en ondersteunt verschillende plantprocessen, zoals fotosynthese en waterhuishouding, ten tijde van stress. Optima Leaf Si+ bevat een zeer hoog gehalte aan plantbeschikbaar orthokiezelzuur. Dit is de opneembare vorm van silicium via het blad.

Calcium

Calcium speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de plant en celwanden, met name tijdens de celdelingsfase. Calcium is een immobiel element in de plant waardoor gemakkelijk tekorten ontstaan. Met Optima Sugar+ komt calcium direct op o.a. de bovenste delen van de plant waar celdeling plaatsvindt.

Mangaan en zink

Mangaan en zink zijn in de bodem vaak minimaal aanwezig en in veel gevallen slecht beschikbaar door bijvoorbeeld een hoge pH van de bodem. Een bladbespuiting met Optima Leaf MnZn+ garandeert dan een effectieve opname. Mangaan en zink spelen een belangrijke rol in het groen houden, en dus de productie van het gewas.

Diverse spoorelementen

Spoorelementen zijn vaak onvoldoende aanwezig in de bodem en moeilijk opneembaar bij een hoge bodem pH. De sporenmix bladvoeding Optima Leaf Trace heeft als basis heptagluconzuur. Dit zuur vormt op natuurlijke basis glucosecomplexen. Deze zorgen ervoor dat de elementen zeer goed door de plant opgenomen en verwerkt worden. Optima Leaf Trace bevat koper, ijzer, mangaan, zink, borium en molybdeen.

Kalium

Met een bladbespuiting van Optima Leaf K wordt er een zeer effectieve en zachte kaliumbemesting gegeven die snel door de plant wordt opgenomen waardoor het kaliumgehalte in de plant in korte tijd sterk wordt verhoogd. De kalium zorgt voor extra vulling van blad en bloem, dus een betere houdbaarheid, werkt als bladglans en geeft bloem en blad een intensere kleur. Ná de snee moet deze kalium blijvend worden toegediend om zo de wortelstok en nieuwe ogen goed te vullen met kalium. Dit geeft het gewas een optimale conditie en reserves voor volgend seizoen. Optima Leaf-K is een kaliumcitraat en daardoor effectiever als  kalium bladmeststof dan kaliumsulfaat kaliumcarbonaat of kaliumnitraat.

Aminozuren

Aminozuren ondersteunen het gewas in de groei en in het bijzonder bij stress. Optima Leaf Amino is een hoogwaardig aminozuur concentraat met een zeer hoog gehalte plantaardige, vrije aminozuren. De vrije aminozuren (kleine moleculen) worden makkelijk opgenomen en gebruikt door de plant. Ze hebben een direct anti-stress effect op de plant en stimuleren tevens de eiwitsynthese waardoor de essentiële processen in de plant kunnen blijven doorgaan.

Groeistoot

Door een gift met Optima Leaf Amino worden de eerste vijf stappen in de stikstof cyclus overgeslagen. Het gewas hoeft hier dus geen energie in te steken. Optima Leaf Amino wordt ook toegepast in combinatie met een ureumgift om het gewas een groeistoot te geven. Met ureum worden de eerste vier stappen in de stikstof cyclus overgeslagen. Optima Leaf Amino wordt aan ureum toegevoegd om de bladbespuiting met ureum te verzachten.

Droge stof analyse

Om het gewas tijdens de groei beter te volgen, kan uiteraard het gewas zelf beoordeeld worden. Er kan ook gebruik worden gemaakt van droge stof analyses. Hierbij worden de hoofd- en spoorelementen in het blad bepaald, van zowel de nutriënten die nog in het plantsap zitten als van de vastgelegde nutriënten. Gevoelig soorten kunnen daarbij intensiever worden bemonsterd.

Gebruikerservaring

Michiel Groot, Andijk: “Sterkere planten”

Michiel Groot teelt pioenen in Andijk gebruikt sinds 4 jaar bladmeststoffen. De belangrijkste reden is de beschikbaarheid van de sporenelementen. “De hoge pH in onze gronden zorgt voor een sterke verbinding van de mineralen met het klei humuscomplex.” Door de sporenelementen via bladmeststoffen toe te dienen worden deze gericht in de juiste hoeveelheid opgenomen. Groot gebruikt bladmeststoffen voor mangaan, silicium, borium en zink. Het is weliswaar een puzzel om de juiste schema’s van meststoffen te kiezen. Daarbij wordt zowel in het begin van de teelt op een vochtige bodem meststoffen toegediend als tijdens de teelt. Het resultaat is een sterker plant. Planten zijn meer in evenwicht en zijn daardoor weerbaarder. De bemestingsschema’s worden vastgesteld op basis van een jaarlijks grondmonster en monitoring in het gewas. Gedurende de teelt worden aanpassingen gedaan aan het bemestingsschema.

Jan Knol, Nibbixwoud “Op de streep af verschil”

Jan Knol is sinds vijf jaar gebruiker van bladmeststoffen. De belangrijkste motivatie was de noodzaak voor Silicium. Silicium wordt sterk gebonden aan het klei humus complex maar is wel noodzakelijk voor de weerbaarheid van de plant. Silicium zorgt in de plant voor een sterkere celwand waardoor de cellen beter weerbaar zijn. Knol ervaart minder druk van botrytis. Belangrijk in bladmeststoffen is de vorm waarin wordt toegediend. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld de juiste stikstofverbinding worden drie stappen in de omzetting overgeslagen. De gangbare nitraatmeststof moet door de plant worden omgezet in een bruikbare eiwitverbinding. Deze omzetting kost tijd en energie van de plant. De juiste eiwitverbinding toedienen maakt dat de plant deze effectief kan opnemen. Knol heeft veel geëxperimenteerd met bladmeststoffen waarbij ook onbehandeld en traditioneel bemest is vergeleken. De verschillen zijn “op de streep af” te zien. Knol heeft inmiddels ook de ervaring dat op tijd kan worden begonnen. Juist als er slechts puntjes boven de grond staan hebben bladmeststoffen al effect. In dit plantstadium gebeurt er veel en zijn er veel verschillende elementen nodig. De benodigde elementen bepaalt Knol op basis van een bodemmonster en een intensieve beoordeling in het gewas. Dit jaar gaat Knol ook droge stof monsters nemen om extra informatie te verzamelen.

Bron: Karo

Deel dit bericht