Het is niet vanzelfsprekendheid dat er voldoende groente van goede kwaliteit beschikbaar is. De inspanningen om voldoende groente te telen en te voldoen aan kwaliteitseisen zijn groot. Voor Broccoli geldt dat teeltinspanning om de broccoli vrij te houden van insecten en schimmels steeds groter wordt. De beperkte beschikbaarheid van goede grond en de steeds extremere klimaatomstandigheden vragen aangepaste teeltmaatregelen. De broccolitelers binnen Vollegrondsgroente.net hebben een longlist van maatregelen geformuleerd die getoetst moeten worden. De maatregelen worden getoetst om in de nabije toekomst de zekerheid van het broccoli aanbod en de hoge kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Maatregelen die de broccolitelers hebben uitgedacht worden getoetst in het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust broccoli-teeltsysteem’. In dit project worden individuele maatregelen onderzocht en de samenhangt tussen de maatregelen. De broccolitelers zien een toekomstperspectief waarin de teelt van broccoli en de beheersing van ziekten en plagen wordt ingevuld via een systeembenadering. Daarbij zijn groene middelen onderdeel van een systeem met signalering, monitoring en voorspelling. Een andere onderdeel van het systeem is vroegtijdig opbouwen van weerbaarheid bij de opkweek van planten in de vorm van een tray- of zaadbehandeling. 

Binnen het project wordt ook gezocht naar de efficiëntie van meststoffen. Meststoffen zijn noodzakelijk maar kan in verschillende vormen worden toegediend. Bijvoorbeeld digistaat of ander mineralenconcentraat. 

Het project ‘Op weg naar 2030 richting een robuust Broccoli-teeltsysteem’ is een initiatief van de kerngroep broccoli van Vollegrondsgroente.net. De telerswerken samen met Greenport NHN en Vertify. Het project wordt financieel ondersteund door de Europese Unie vanuit het Economisch Herstel Fonds.

Deel dit bericht