Twee vliegen in één klap. En driftreductie en een betere bedekking van het middel op het gewas. In de zoektocht naar het reduceren van drift is er onlangs een optie bijgekomen. De technische commissie die gaat over driftreductietechnieken heeft haar fiat gegeven voor de hulpstof Squall wanneer deze geïnjecteerd wordt. Met het plaatsen van Squall op de lijst met driftreducerende technieken is er naast de puur technische oplossingen ook de mogelijkheid gekomen om de hulpstof Squall in te zetten om drift te verminderen.

Klasse hoger

Het toevoegen van Squall verhoogt een dop voor neerwaartse bespuiting met één driftreductieklasse. Zo kan je met een 75% dop en Squall injectie 90% drift reducerende middelen spuiten. En een 90% reductiedop wordt bijvoorbeeld met het gebruik van Squall een 95% reductiemaatregel. Een 95% dop wordt overigens geen 97,5% dop. Er zit wel een restrictie aan: Squall moet toegediend worden met een injectiesysteem die Squall in de leiding na de pomp injecteert. Het injectiesysteem voegt aan de effectiviteit niets toe maar maakt het mogelijk om de toevoeging van Squall beter te verdelen in de spuitvloeistof en het maakt het mogelijk om de gebruikte hoeveelheid te controleren. Dat gebeurt op eenzelfde manier als bij de drukregistratie: de gegevens van het afgelopen uur moeten getoond worden waarbij iedere minuut een meting moet hebben plaatsgevonden. Tot nu toe is alleen de Raven Sidekick pro in staat om de log gegevens te genereren.

Effectief

De maatschappelijke dienst die de teler levert op gebied van driftreductie is één. Met de toevoeging van Squall wordt ook een beter spuitresultaat gerealiseerd. Squall zorgt voor een betere hechting van de spuitvloeistof en een betere verdeling van het middel. Met de toevoeging van Squall worden bestrijdingen effectiever. Met de mogelijkheid van driftreductie worden er een aantal toepassingen mogelijk die op geen enkele manier gerealiseerd kunnen worden. Rick Sijs van Squall noemt een aantal voorbeelden die allemaal leiden tot een beter spuitresultaat waarbij aan de maatschappelijke eisen van driftreductie wordt voldaan.

Fijnere doppen

Het wordt mogelijk om middelen die volgens etiket moeten voldoen aan 90% driftreductie te verspuiten met een 75% dop aangevuld met Squall. Daarmee wordt de keuze voor doppen groter en komt ook de keuze voor fijne druppels terug. Inmiddels is er door Squall op meerdere gebieden onderzoek gedaan. Sijs haalt de onderzoeksresultaten naar voren waarbij middelen met 95% driftreductie eis gespoten kunnen worden met een 90% dop en Squall. Hierbij is het bedekkingsresultaat beter is dan een bespuiting zonder Squall met een 75% dop. Dat biedt mogelijkheden voor de teler. En die mogelijkheden zijn nodig want de lijst met middelen met restricties omtrent drift reductie wordt alleen maar groter, maar de keuze voor doppen die drift reduceren lijkt niet groter te worden. De keuze voor meerdere doppen die een verfijnd spuitbeeld hebben is bij de toevoeging van Squall mogelijk. De combinatie fijnere doppen met Squall geldt ook voor de reeds toegelaten technieken Wingssprayer en Hardi Twin Force. Toepassen van Squall voor driftreductie kent geen beperking in spuitboombreedte, maakt de spuitboom niet zwaarder en geeft de mogelijkheid de spuit ook conventioneel, zonder injectie, te kunnen gebruiken. Daarnaast geeft een injectiesysteem ook tal van andere mogelijkheden als spuiten met taakkaarten, variabele middelendosering en het inmengen van middelen die problemen kunnen geven in de spuittank. De aanschaf van een injectiesysteem is ca. 11.000 euro en valt binnen de Mia/Vamil regeling.

Het blijkt steeds weer dat omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en bedienen van een veldspuit een specialistische taak is waarbij zowel kennis van de werking van middelen als werking van de techniek noodzakelijk is. De mogelijkheden die toevoegstoffen bieden maken de taak uitdagend. De man op de spuit wordt steeds meer een specialist en deze taak kan niet meer door iedereen uitgevoerd worden. Dat neemt niet weg dat met de juiste kennis in combinatie met de juiste technieken en de goede toevoegstoffen zowel aan maatschappelijke eisen kan worden voldaan als aan de wens naar een effectieve werking van gewasbeschermingsmiddelen.

Werking van Squall

Squall is een polymeer, een langgerekt molecuul dat is opgebouwd uit meerdere gelijke delen. Door deze opbouw is het mogelijk om specifieke eigenschappen aan polymeren mee te geven. Toevoeging van Squall aan de tankmix verbetert de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen. Meer vloeistof komt aan op het gewas, er wordt minder vermorst. Squall vermindert spray drift en bevordert de regenvastheid en is 100% biologisch afbreekbaar, dus onschadelijk voor het milieu.

Deel dit bericht