Energie besparen bij wortelopslag is steeds belangrijker. Enerzijds om kosten te drukken, anderzijds omdat steeds meer afnemers uitsluitend zaken willen doen met toeleveranciers met een duurzame bedrijfsvoering. Daarom 3 tips voor energiereductie tijdens de peenbewaring van EQUANS’ bewaarspecialist Henk Tebben. 

Koel mechanisch

“Met een intelligente mechanische koelinstallatie van EQUANS kunt u peen energiezuiniger bewaren. De computer meet voortdurend de temperatuur, de luchtvochtigheidsgraad en de CO2 in de bewaring en stelt de koelcapaciteit en het bewaarprogramma af op de koelvraag van de wortelen. Hoe de wortels van het land komen maakt eigenlijk niet meer uit, want in een mechanische koeling zijn de bewaaromstandigheden voor uw product altijd optimaal. Juist die stabiele bewaarcondities zorgen voor maximale energie-efficiëntie, maar ook voor meer verhandelbare producten van hoge kwaliteit en dus een fors hogere opbrengst.”

Houd de temperatuur boven het vriespunt

“Met onze besturingstechniek is het mogelijk om wortelen exact op 0,8 graden Celsius te bewaren, zonder temperatuurschommelingen. Het ammoniak pompsysteem zorgt ervoor dat de uitgaande lucht uit de verdampers tijdens de bewaring boven het vriespunt blijft. De lucht die uit het koelproces komt is dus een stuk minder koud dan dat van alternatieve koelinstallaties. En minder intensief koelen betekent energie besparen. Een bewaartemperatuur van 0,8 graden Celsius is ook gunstig voor het product: de wortelen blijven vers en knakken als je ze buigt. Is de lucht te koud, dan gaat dat ten koste van de productkwaliteit. In dat geval buigen de penen alle kanten op.

Voor het ontdooien van de verdampers is geen vreemde energiebron meer nodig, zoals bij elektrisch ontdooien wel het geval is. Dat komt omdat we de warmte die vrijkomt bij het koelen niet naar buiten afvoeren, maar terugbrengen naar de verdampers. Het afvalproduct is immers gratis energie die we graag gebruiken om de rijp om de verdamper te laten smelten.” 

Kies voor een natuurlijk koudemiddel, bij voorkeur ammoniak 

“Natuurlijke koudemiddelen als ammoniak en CO2 hebben betere koeltechnische eigenschappen dan synthetische koudemiddelen. Met name ammoniak is zeer energiezuinig. Dankzij de hoge COP daalt de energierekening aanzienlijk en dat resulteert weer in meer rendement. Met een slim en veilig ontwerp kunnen we de toxiciteit en ontvlambaarheid ervan tot een acceptabel niveau brengen. EQUANS heeft in binnen- en buitenland ruim 300 bewaarloodsen voorzien van intelligente mechanische koelinstallaties. Veel van die bedrijven hebben hun energieverbruik al zien dalen.

Een mechanische ammoniak koelinstallatie is niet alleen qua milieueisen gereed voor de toekomst, u bespaart hiermee ook op de CO2-uitstoot en het energieverbruik. Dat is steeds belangrijker voor de afnemers in de detailhandel en voedselverwerkende industrie. Steeds vaker horen we dat afnemers inzage eisen in het energieverbruik van telers. Komt dat boven een bepaalde limiet of gebruikt een teler nog synthetische koudemiddelen, dan is de kans op een leveringscontract nihil.”

Meer weten? 
Bekijk de energiebesparende bewaaroplossingen

Deel dit bericht