Het moet niet van de kilo’s komen” is de conclusie na het bezoek aan teeltbedrijf Salens. Het bezoek was onderdeel van de bedrijfsexcursies op de Witlof Biennale. Familiebdrijf Salens heeft een akkerbouwbeddrijf van 90 ha in Erps-Kwerps en de reden van het bezoek is de teelt van grondwitlof op het bedrijf. 

Groter dan bio

De teelt van grondwitlof is in België een serieuze aangelegenheid met 200 ha en 73 telers is de teelt van grondlof tweeënhalf keer zo groot als de teelt van biologisch witlof in België. De markt in Belgie kent een uitgebreide segmentering van witlof waarbij grondlof als top product wordt geprofileerd. Bij een topproduct hoort een passende substantieel hogere prijs dan de reguliere witlof. En dat is nodig.

Irrigatie

Salens trekt witlof van ongeveer twee ha pennen. De productie vindt plaats in de periode oktober tot en met mei. De basis van teelt van grondwitlof is niet anders dan die van hydrolof, de pen wordt in verwarmd en er wordt water gegeven en het licht wordt weggehaald. In de teelt van grondlof worden de pennen in een fijn grondbed geplaatst. Salens noemt dat ‘tafelen’. In dit grondbed ligt een irrigatiesysteem die water rondpompt. De temperatuur van het ingaande en uitgaande water wordt gemonitored en bijgestuurd. Na het intafelen worden de pennen afgedekt met een nat doek en zwart folie. 

Teeltbed

De teeltduur van grondlof is evenals bij de waterteelt van witlof ca. 3 weken. De oogst vindt plaats door de pen en de krop te oogsten en ter plekke te scheiden. In de verwerkingsruimte worden de kroppen ‘gekuisd’ en gesorteerd voor de juiste markt waaronder een groot deel huisverkoop. Dat heeft wel consequenties voor de arbeidshandelingen. Zowel het intafelen als het rooien is werk waarvoor op de knieën moet worden gegaan. Per seizoen wordt 2 a 3 maal op hetzelfde teeltbed geteeld. Bij Salens liggen de teeltbedden naast elkaar en zijn opgesteld in de machine loods. Dat geeft een ongewoon beeld waarbij aan de ene kant van de loods de aardappelrooier en de tractoren staan op een betonvloer waarbij naast het beton de teeltbeden voor het grondlof zijn ingericht. 

Rassen

Het teeltbed wordt zoveel mogelijk fijn gemaakt met een frees waardoor het aangevoerde veen gemengd wordt in het teeltbed. Grondgebonden ziektes in het teeltbed zijn niet te verdrijven. Wanneer bijvoobeeld phytophtrora wordt geconstateerd wordt het teeltbed afgevoerd en komt er verse grond in het teeltbed te liggen. Dat heeft Salens overigens nog maar 1 keer in de afgelopen 20 jaar meegemaakt. Salens gebruikt een regulier rassenpakket in de volgorde Beguine, Darlin, Amazon, Dauphine en Sweet lady. Andere grondlof telers maken gebruik van specifieke rassen die lokaal of zelfs bedrijfsspecifiek worden vermeerderd. 

De grondlofteelt zoals Salens die laat zien is een combinatie van oude teelttechniek gekoppeld aan moderne mogelijkheden. Grondteelt van witlof is de oude traditionele manier van telen. De toevoeging van moderne watergeef techniek en de verkoop in modernen flowpack verpakking is een interessant marktsegment ontwikkeld voor de Belgische witlofliefhebber. 

Deel dit bericht