Met het wegvallen van Reglone is er nogal wat verandert in loofdoding. Er zijn diverse manier om loof te doden zowel mechanisch als chemisch. De effectiviteit op het doden van het loof is afgelopen jaren reeds aangetoond en in de praktijk ervaren. Voor de pootaardappelteelt gaat het effect van loofdoding verder dan alleen het doden van het loof. De aardappels die weer uitgangsmateriaal zijn voor het volgende jaar mogen geen hinder ondervinden van de wijze van loofdoding. Dat is de reden om de aardappels in een proef weer te planten na behandeling met loofdoodsystemen en middelen. Daarbij zijn diverse technieken toegepast waaronder de Zasso looftrekken en loofklappen in combinatie met een bespuiting.

Op het onderzoeksveld dat op tijdens de Open dag op 8 september te bezoeken is ligt een proef met een zogenaamde nateelt van de loofdodingsopbjecten. De uitvoering van het onderzoek in de nateelt is op initiatief van de onderzoekers van Delphy. In eerdere testen die niet volgens een onderzoeksprotocol was opgezet bleek dat de verschillende loofdodingsobjecten wel degelijk een effect toonden in de nateelt. Na een snelle mechanische loofdoding werden veel meer knollen per plant verkregen dan na een langzame chemische loofdoding. Het proefondervindelijk toetsen van deze effecten is daarom noodzakelijk.

Deel dit bericht