Onder gunstige omstandigheden met fantastisch weer is afgelopen november de spruitensector geïnformeerd over de resultaten van het spruitenplatform in 2022 en de jaren er voor. De belangrijkste conclusie is dat de uitdagingen groot zijn en de mogelijkheden beperkt. De diverse proeven lieten zien dat groene schema’s nog lang niet praktijkrijp zijn. 

Concurrentie

Zeker, voor objecten met hoge druk die er in geval van kool witte vlieg was, is er geen afdoende schema. Sterker nog de tellingen van luizen in onbehandelde objecten was lager dan de luizen in de behandelde objecten. Te verklaren door de grote concurrentie van witte vliegen op het perceel. Het spruitenplatform laat zien wat de beperkingen zijn en dat verhaal wordt inmiddels op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt. 

Het spruitenplatform is primair een platform voor vernieuwend onderzoek maar is inmiddels ook een instrument om de samenleving de mogelijkheden en onmogelijkheden te laten zien. Dat neemt niet weg dat nieuw onderzoek nog steeds nodig is. Daarbij is een focus op wat langere termijn noodzakelijk. De randvoorwaarde is dan wel dat op korte termijn het gereedschap behouden blijft. Het Spruitenplatform helpt om deze boodschap te vertellen.

Deel dit bericht