“De beschikbaarheid van arbeid is het grootse probleem voor de vollegrondsgroenteteelt. En daar wil ik oplossingen voor bieden.” Martin Hulzebos van Agri Evolution maakt een analyse van zijn 1e vijf jaar als zelfstandig ondernemer een geeft tegelijkertijd een doorkijk voor de toekomst. Naast vijf jaar zelfstandig is Hulzebos ruim 25 jaar actief in de landbouw mechanisatie. Daarbij heeft hij meerdere technische ontwikkelsprongen voorbij zien komen en kan hij de huidige technische ontwikkelingen in een perspectief plaatsen.

In gebruik

De huidige ontwikkeling waar Hulzebos de afgelopen vijf jaar mee doende was, is het in gebruik stellen van de automatische plantmachines. Agri Evolution is dealer van Ferrari en heeft afgelopen jaren meerde Ferrari Futura’s geleverd en op gang geholpen. Hulzebos heeft het over het “in gebruik stellen van de machines” als het over de verkoop van de machines gaat. En dat typeert zijn houding: machines moeten doen wat ze moeten doen en pas als ze het echt doen, is de eindstreep bereikt. Deze houding houdt ook in dat nazorg belangrijk is immers de machines moeten het blijven doen.

Planttype en plantmachines

De Ferrari Futura is de volautomatisch plantmachine van Ferrari. Hulzebos schetst de historie van het planten via de schijvenplanter in de jaren zeventig en de halfautomatische carrouselplanter in de jaren 90. Deze ontwikkeling gaat gelijk op met de introductie van nieuwe planttypes. De schijvenplanter werkte met kale planten zonder substraat de halfautomaat biedt de mogelijkheid voor een potje. En de volautomaat biedt ruimte voor de volgende ontwikkeling. Hulzebos merkt op dat de volautomaat niet de volledige vervanger is van de halfautomaat. Daar waar de halfautomaat de schijvenplanter volledig heeft verdrongen is de automaat een oplossing voor specifieke gevallen. Hulzebos verwacht dat de halfautomaat op bepaalde middelgrote bedrijfstypes met specifieke rassen en gewassen ook in de toekomst de meest logische optie zal blijven. Dat neemt niet weg dat de automatische plantmachine een antwoord is op de grootste uitdaging voor de sector: arbeid. 

“Arbeid wordt anders en de capaciteiten van mensen wordt anders.”

Camera

Met de kennis en ervaring die Hulzebos met de Ferrari Futura heeft opgedaan, ziet hij mogelijkheden voor verdere stappen om eenvoudige arbeid te verminderen. Met name biedt cameratechniek diverse mogelijkheden. Op dit moment biedt Agri Evolution de Robovator schoffelmachine aan. Dit is een schoffel die op basis van camerabeelden in de rij kan schoffelen. Deze cameratechniek biedt mogelijkheden voor andere analyses dan wel of niet de juiste plant. Dezelfde camera van de Robovator wordt ook ingezet bij een veredelaar weet Hulzebos. Bij deze inzet beoordeelt de camera de kiemkracht van jonge planten op een veredelingsveld. De camera maakt analyses mogelijk van groei, bladgroen, biomassa enz. Deze informatie kan in de teeltpraktijk gebruikt worden om de oogst te voorspellen of om gebreken of ziektedruk te analyseren. Mogelijkheden die nu nog niet gebruikt worden bij de Robovator maar waar Hulzebos zich zeker in gaat verdiepen zodat een praktijk pilot kan worden gestart. De mogelijkheden van cameratechniek in combinatie met autonome voertuigen leidt tot intensiever scoutingsmogelijkheden. Daarmee ondersteund de techniek met vaste data en vaste patronen het vakmanschap van de teler om tot een efficiënte teelt te komen. Aldus Hulzenbos. 

Capaciteiten

En deze benadering is ook de beste omschrijving van de ambitie van Agri Evolution. “Techniek inzetten om arbeid te besparen.” Dat is overigens niet omdat arbeid overbodig wordt, schetst Hulzebos. “Arbeid wordt anders en de capaciteiten van mensen wordt anders. Dat is ook in de mechanisatie zo. De tijd dat met sleutel 17 en een slijptol machines aangepast konden worden ligt achter ons. We hebben nu slimme ICT mensen nodig en mensen die in processen kunnen denken.” Ook daar geeft Agri Evolution invulling aan: met een eigen technisch tekenaar en eigen monteurs is de organisatie inmiddels stabiel gevuld. Recente toevoeging aan het team is een bekende in de kool wereld: Joop Hof. Hof gaat partime het relatiebeheer voeren voor Agri Evolution. De ervaring die Hof vanuit de veredeling heeft gekoppeld aan de kennis van de koolwereld maakt het netwerk van Hof waardevol voor nieuwe mogelijkheden waar Agri Evolution invulling aan kan geven. 

De beperkingen van arbeid op de vollegrondsgroente bedrijven is grotendeels op te lossen door automatisering. Het is wel zaak dat de automatisering gebaseerd is op de mogelijkheden en gewoontes van de bedrijven. Agri Evolution toont de ambitie om deze uitdagingen aan te gaan.

Deel dit bericht