Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen. Schade van koolvlieg voorkomen kan door de trayplanten te behandelen met het biologische middel Tracer. Daarnaast biedt Tracer ook de eerste periode na planten een bescherming tegen rupsen. Door een effectieve behandeling op de tray krijgt het plantje de ruimte om zonder belemmering uit te groeien tot een volwaardige koolplant. Groeiachterstand en plantwegval door de made van de koolvlieg is alleen met een traybehandeling te voorkomen. Een gewasbespuiting is niet effectief. Tracer laat tegen koolvlieg al jaren de beste en meest betrouwbare en stabiele werking zien. Het is daarom het meest aangewezen product voor toepassing op de tray.

Het is wel belangrijk om de traybehandeling op een juiste manier uit te voeren. Met een juiste inzet wordt het beste resultaat gerealiseerd. De fabrikant van Tracer geeft voor de toepassing van de traybehandeling met Tracer een aantal aandachtspunten:

Aandachtspunten

Voor een goede werking moet de actieve stof op de tray door de wortels worden opgenomen. Het is dus belangrijk dat al het product bij de wortels komt en dat de wortels het product goed kunnen opnemen.

Licht vochtig

Behandel op een licht vochtige kluit. Een met vocht verzadigde kluit zal onvoldoende de spuitvloeistof absorberen, waardoor niet alle actieve stof in de kluit terechtkomt. Een droge kluit is praktisch niet mogelijk, bovendien neemt een heel droge kluit erg moeilijk & traag water op. 

Voer de behandeling uit op licht vochtige planten! Hierdoor zal de vloeistof niet direct hechten aan het blad van de plant. En zal bij het nabroezen de vloeistof gemakkelijk naar het kluitje verplaatsen.

Verdeling 

Een goede verdeling over alle planten is het belangrijkste op dit moment. De dosering is 12,5 ml per 1000 planten. De hoeveelheid water die hier gebruikt wordt, is eigenlijk niet zo belangrijk: Niet meer dan nodig is om een goede verdeling te krijgen.

Afbroezen

Laat niet te veel tijd tussen het toepassen zelf en het afbroezen. Dit om tussentijds aandrogen te voorkomen.

Naregenen 

Direct na het toepassen afbroezen/afregenen met voldoende water. Let hierbij op dat er voldoende water wordt nageregend, maar niet te veel in te korte tijd! Dan spoelt het water over de bovenkant van de trays weg. Het water moet wel de tijd krijgen om in de kluit te trekken.

Kort voor uitplanten 

Streef ernaar de behandeling uit te voeren zo kort mogelijk voor het uitplanten. In geval de planten door omstandigheden nog even moeten blijven staan: Geef dan gedoseerd water zodat alle vocht in de kluitjes wordt geabsorbeerd, zonder dat de kluiten ‘doorspoelen’ met te veel water.

De traybehandeling moet worden uitgevoerd op een ondoordringbaar oppervlak (bv. beton)

Afbroezen

Laat niet te veel tijd tussen het toepassen zelf en het afbroezen. Dit om tussentijds aandrogen te voorkomen.

Naregenen 

Direct na het toepassen afbroezen/afregenen met voldoende water. Let hierbij op dat er voldoende water wordt nageregend, maar niet te veel in te korte tijd! Dan spoelt het water over de bovenkant van de trays weg. Het water moet wel de tijd krijgen om in de kluit te trekken.

Kort voor uitplanten 

Streef ernaar de behandeling uit te voeren zo kort mogelijk voor het uitplanten. In geval de planten door omstandigheden nog even moeten blijven staan: Geef dan gedoseerd water zodat alle vocht in de kluitjes wordt geabsorbeerd, zonder dat de kluiten ‘doorspoelen’ met te veel water.

De traybehandeling moet worden uitgevoerd op een ondoordringbaar oppervlak (bv. beton)

Deel dit bericht