Op de B-peendag van Delphy en ‘v/d Grond’ in 2020 en 2021 stond ECOstyle met een nieuw product: Tri-Soil. Dit middel werkt tegen Pythiumen Rhizoctonia en heeft als werkzame stof een Trichoderma stam die al actief en werkzaam is vanaf 5°C. Tri-Soil heeft sinds september 2021 een toelating in onder andere peen en sla. In Frankrijk heeft Tri-Soil al wat langer een toelating, hier wordt het op 25% van het peen areaal toegepast. In dit artikel delen we meer achtergrondinformatie over de werkwijze van dit product. 

Werking Tri-Soil

Tri-Soil bestaat uit een levende schimmel, genaamd Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze schimmel eet de voedingstoffen op die andere ziekmakende schimmels nodig hebben om te groeien, en eet ook de ziekmakende schimmel zelf op. Door de aanwezigheid van Tri-Soil in de bodem, wordt het dus extra lastig gemaakt voor Pythium om zich te ontwikkelen. Er is simpelweg geen eten aanwezig en wanneer Pythium toch een poging wil wagen om zich te ontwikkelen, wordt deze ook nog opgegeten door Tri-Soil zelf. 

Preventieve toepassing


Tri-Soil moet preventief worden toegepast, omdat de werking komt door onder andere concurrentie om voedingsstoffen en ruimte in de bodem. Preventief toepassen houdt in dat het middel wordt toegepast voordat er sprake is van ziektedruk. 

De bodem zit vol leven en voedingstoffen. De vele bacteriën, schimmels, wormen en andere (micro)beestjes vormen een divers bodemvoedselweb. Zo maken bacteriën mineraal gebonden fosfaten vrij, en beschikbaar voor de plant. Wormen voeden zich met organische stof wat ze omzetten naar stabiele humus, daarnaast graven wormen gangen wat zorgt voor een goede bodemstructuur. Schimmels zorgen voor de afbraak van plantaardige materialen in de bodem. Daarnaast hebben schimmels dikkere celwanden dan bacteriën en kunnen beter vocht vast houden, wat zorgt voor een goede vochtbalans in de bodem. 

Wanneer de bodem verstoord wordt, is deze extra gevoelig voor plant ziekmakende schimmels (bijvoorbeeld Pythium). Als deze ziekmakende schimmels zich te ver ontwikkeld hebben, zijn er chemische/curatieve middelen nodig om de ziekte te bestrijden. Tri-Soil moet preventief aan de bodem toegevoegd worden, zodat deze kan optreden als een soort predator op ziekmakende schimmels. Op deze manier kan de Pythium zich simpelweg niet vestigen, doordat er minder voedsel beschikbaar is en Tri-Soil de Pythium zelf ook opeet.

Figuur 1: De groei van Tri-Soil bij 5°C ten opzichte van andere Trichoderma schimmels: in dit figuur is T. atroviride I-1237-1 de Tri-Soil schimmel.

Levende materie

Trichoderma’s moeten eten en groeien willen deze een goede bescherming bieden. Wanneer en hoe snel een Trichodermagroeit is verschillend per soort/stam. Een groot voordeel van Tri-Soil is, dat de schimmel in vergelijking met andere schimmels, 3 tot 6 keer sneller groeit bij 5 °C (Figuur 1). Tegen de tijd dat het weer wat warmer wordt en andere ziekteverwekkende schimmels gaan groeien, is Tri-Soil al goed aanwezig in de bodem en kan het effectief de groei van Pythium drukken.

Frederike Menage, Ecostyle

Tri-Soil ECOstyle


Fungicide ter bestrijding van bodemschimmels in wortel en sla.
Werking: Tri-Soil is een fungicide op basis van de natuurlijke schimmel Trichoderma atroviride stam I-1237. Deze antagonistische schimmel parasiteert pathogene schimmels en concurreert om voedingsstoffen. Dit onderdrukt de ontwikkeling van deze pathogenen sterk. In vergelijking met andere Trichoderma stammen ontwikkelt Tri-Soil zich 3 tot 6 keer sneller bij 5 °C. Tri-Soil dient preventief te worden toegepast tijdens (of kort voor) zaaien of planten. 

Voordelen 
• Verbetert de opbrengst met behoud van kwaliteit 
• Vrijgesteld van MRL’s 
• Vergelijkbare effectiviteit als chemische referenten 
• Snellere ontwikkeling dan andere Trichoderma stammen bij lage bodemtemperaturen (5 °C)

Werkzame stof: Trichoderma atroviride I-1237 
Gehalte: 108 CFU per gram 
Formulering: WP (water dispergeerbaar poeder) 
Adviesdosering: 2,5 tot 5 kg/ha 
Toepassing: sprayen op vochtige bodem en licht inwerken 
Verpakking: 1 kg

Deel dit bericht