Sinds april 2015 werkt Hans Schilder als scholingsadviseur in opdracht van de Sectorcommissie Open Teelten als scholingsadviseur akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Aardbeien en asperges horen ook binnen dit werkgebied. In het werk van de scholingsadviseur staat de ontwikkeling van het vakmanschap en ondernemerschap van de ondernemer, werkgever en werknemer in deze sectoren centraal.

De scholingsadviseur draagt door zijn werk bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen en bij te dragen aan het behoud van gekwalificeerde mensen in de aardbeien en aspergeteelt. De inzet is voor ondernemers, werkgevers en werknemers kosteloos. De scholingsadviseur wordt betaald uit het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Drie thema’s staan centraal:

1. Wie is de scholingsadviseur en wat kan hij voor mijn bedrijf en onze sector betekenen?

2. Aansluiting van het onderwijs op de vraag van de bedrijven. Welke kennis en kunde wordt er door de bedrijven in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in de toekomst gevraagd en wat betekent dat voor de vorm en inhoud van het onderwijs? Welke competenties worden er nu en in de toekomst gevraagd? Hoe kunnen de ontwikkelingen in de sectoren verankerd worden in het onderwijs?

3. Welke ontwikkelingen zijn er in de sector en hoe kan ik een antwoord bieden op de steeds veranderende omgeving en wensen van mijn klanten en afnemers? Hoe blijf ik mijzelf continue ontwikkelen (Leven Lang Leren) om als bedrijf een interessante partner te blijven?

De scholingsadviseur is te bereiken via h.schilders@talentoogst.nl, (06) 30 60 14 25

Hans Schilders

Deel dit bericht