Netto resultaat telt. Dat was het thema van de Uiendag 2018. En dat thema zegt genoeg over waar de uienteelt staat en waar de uienteelt naar toe beweegt. Niet meer kilogrammen telen of kosten verlagen maar onder aan de streep kijken naar rendement per ha. Dat kan soms door meer kilogrammen te produceren en soms door kosten te verlagen, maar vooral kwaliteitsbewaking. Luc Remijn van Delphy is mede organisator van de Uiendag en gaat in op de onderzoeken die op de Uiendag te zien waren.

Bemesting en plantversterkers

Toename van droge stof leidt tot een beter netto resultaat aldus Remijn. En dat wordt nagestreefd in onderzoek naar meststoffen en plantversterkers. Er wordt veel verschillende plantversterkers en meststoffen aangeboden volgens Remijn. Door met onderzoek de effectiviteit aan te tonen worden de serieuze bedrijven gescheiden van de tovenaars en vooral dit seizoen onder droge omstandigheden wil je zien wat deze middelen kunnen doen Een van de bemestingsonderzoeken richt zich op kali. Er liggen objecten met 3 soorten blad kali, naast de meest gebruikte korrelmeststoffen. Kali meststoffen gericht op opname door het blad heeft in 2017 geresulteerd in uien die iets minder last hebben van droogte. En dat was terug te zien in de opbrengt. Een goede reden om deze proef te herhalen.
Een vergelijking van 5 andere kalimeststoffen op opbrengst en kwaliteit leverde in 2017 weinig verschil op in hardheid. De gunstige invloed van kali op de droogtegevoeligheid maakt dat onderzoek naar verschil in effectiviteit van verschillende meststoffen wel waardevol is. De proef wordt in 2018 dan ook herhaald.


Door de lage kosten is Urean een veel gebruikte meststof in de praktijk. Dat neemt niet weg dat de het moeite waard is om Urean in onderzoeken te vergelijken. Dat is in 2016 en 2017 gebeurt. Het resultaat in 2017 was een lager plantaantal bij de Urean objecten. De verklaring zou zitten in het feit dat de zouten in Urean, kalk in de toplaag oplost wat leidt tot korstvorming. Dat is niet meer dan een voorlopige conclusie die moet worden onderbouwd door herhaling van het onderzoek. De inzet van Marathon van Olmix zal ook moeten leiden tot een hoger droge stof gehalte in plantuien.Dit is vooral interessant voor de uien bakkerij.


Binnen het Uireka programma wordt onderzoek gedaan naar de invloed van stikstofgift op de opbrengst en kwaliteit zoals hardheid en huidvastheid. In de gedachtegang van de meeste telers is een hogere N-gift vaak een hogere opbrengst en bij de verwerkers heerst de gedachte dat een hogere N-gift leidt tot een minder goede kwaliteit ui. Ook in 2017 heeft dit onderzoek al gelegen

Trips
Trips is wellicht de grootste insectenplaag in uien en ook het insect dat erg onvoorspelbaar is. Daarbij komt dat de nieuwe insecticiden steeds gerichter werken en pyrethroïden de natuurlijke vijanden niet hun werk laten doen. Er is een proef opgezet met de nieuwe insecticiden Benevia, Movento, Flipper en Tracer om ervaring op te doen met praktijktoepassing. Daarnaast ligt er een object met Vydate tegen trips en wordt in een demo, de werking van Vydate getoetst op bestrijding van de uienvlieg ter vervanging van Fipronil.Kosten
Ook nieuwe Fungicides worden getoetst in de vorm van het nieuwe middel Scala tegen bladvlekken en stemphylium. Maar niet alleen de werking van de middelen is van belang ook de kosten van een behandeling. De praktijk leert dat nieuwe middelen doorgaans duurder zijn dan oude middelen maar op meerdere ziekten een werking hebben.. De totale kostprijs van een bestrijding wordt in kaart gebracht.Spuittechniek
De ontwikkeling in herbiciden gaat niet zo snel als de ontwikkeling van fungiciden. Om die reden wordt er nauwkeurig gekeken naar toediening van de beschikbare herbiciden en de effect van de verschillende manieren van toediening.PlanetProof
De focus op duurzaamheid en de verantwoording die de markt vraagt van de uienteler leidt tot nieuwe certificeringen. Een daarvan is ‘on the way to PlanetProof’ het vervolg op Milieukeur. Op de Uiendag is te zien of er binnen de kaders van deze certificering een mogelijkheid is om uien te telen.

Afrijping
Een ander onderzoek binnen Uireka is de invloed van afrijping op de opbrengst en kwaliteit. 
Er is bij de huidige rassen de trend om later te gaan oogsten. Er heerst de overtuiging dat dit meer opbrengst geeft, echter hierbij wordt ook een risico genomen op het inboeten aan kwaliteit met name huidkwaliteit. In het onderzoek moet naar voren komen wat de groeipotentie is van 10 verschillende rassen indien het loof niet volledig is afgestorven. De laatste jaren zien we de uienoogst verlaten. Slechtere oogstomstandigheden, een minder goede kans om uien goed te kunnen drogen en daardoor een grotere kans op minder goede kwaliteit is ongewenst. 

In de jaren 80 is reeds onderzoek gedaan naar dit onderwerp en ook in 2013 is een beperkte proef uitgevoerd. Hierbij is vooral gekeken naar relatie percentage groen loof en huidkwaliteit. De algemene trend daarbij was, groener oogsten betere huidkwaliteit. Echter zijn de rassen de afgelopen jaar verandert en het is “gangbaarder” geworden om later te oogsten. Deze proef moet een duidelijk beeld geven wat het effect is van het percentage groen loof bij oogsten, op de opbrengst, huidvastheid en hardheid. Hierdoor krijgt de teler handvaten om te kiezen voor kwaliteit of gaan voor maximale opbrengst, latere oogst en de kans op minder goede omstandigheden.Uiteraard zijn de rassenvergelijkingen weer uitgebreid te zien en wordt de actuele rassenlijst gepresenteerd.Ook zijn er verschillende demo’s die aansluiten bij het thema, zoals berijding van de bodem en het rendement, waterkwaliteit bij het spuiten en de werking van middelen enz.Als netto rendement telt, zijn niet alleen de kosten van belang maar is het produceren van een hoge kwaliteit uien wellicht van veel groter belang. Vanuit dit oogpunt zijn er mooie proeven tijdens de Uiendag te zien geweest.

Deel dit bericht