Het is natuurlijk prachtig om met nieuwe techniek bezig te zijn. De ontwikkeling van Drones biedt mooie perspectieven. Ook sensoren die meten in de bodem en die gegevens via slimme netwerken real time doorgeven aan de smartphone, zorgen voor gegevens waar een teler beslissingen op kan baseren. En zo moet het ook zijn techniek als onderdeel van nieuwe inzichten en nieuwe processen in de bedrijfsvoering. Op deze manier is techniek onderdeel van innovaties. 

Residu

Dat lijkt logisch maar dat is niet altijd zo. Als het gaat om vaststellen van residu in groente blijken technische vernieuwingen ineens de basis te zijn voor wetgeving. En wetgeving zit innovatie altijd in de weg. De situatie waarin dit zich voordoet, is als volgt: er is een residunorm voor gewasbeschermingsmiddelen op groente en het maximum daarvan is Europees vastgesteld op basis van voedselveiligheid. We kennen deze norm als MRL. Echter er zijn ook situaties waarin geen MRL is of kan worden vastgesteld. Dat is geen onwil of onkunde maar niet alle gewasbeschermingsmiddelen zijn voor alle gewassen relevant dus worden niet alle middelen in alle gewassen getoetst. Toch kan het zijn dat middelen in gewassen terecht komen waarin middelen geen toelating hebben. Dat kan door achterblijven in de grond, door drift. Maar ook door luchtstromen die niet voor de hand liggen. In geval van windstilte zijn er wel degelijk luchtbewegingen waarin stofjes bewegen naar plaatsen die niet te voorspellen zijn. 

Nieuwe technieken

In het geval er geen toelating is van gewasbeschermingsmiddelen maar wel iets wordt gevonden hanteert de wetgever de detectienorm. Dat is de hoeveelheid die technisch in een laboratorium kan worden aangetoond. Dat lijkt reëel, immers alles wat geen toelating heeft en wel gevonden wordt is niet geschikt. Echter de norm is geen vast gegeven. Nieuwe detectietechnieken zorgen voor aangepaste wetgeving. De wetgeving wordt vastgesteld onder invloed van nieuwe technieken. Dat is zoiets als: ‘alle auto’s kunnen 160 dus de maximumsnelheid is 160’. En steeds meer gewassen inclusief biologische teelten hebben last van wetgeving die aangepast wordt aan nieuwe techniek. 

Stilgezet

In dit geval wordt innovatie geremd door de wetgever want of de technische ontwikkeling wordt stilgezet of de techniek wordt niet gebruikt om te monitoren en te sturen maar om sancties uit te delen. De techniek gaat op zeker moment zo ver dat ieder molecuul in een omtrek van 500 meter kan worden aangetoond. Wanneer dat de basis gaat vormen voor wetgeving staat de maatschappij continu in de rode gevarenzone.

Techniek moet gebruikt worden om te innoveren. Met hoogwaardige detectietechniek doen zich fantastische mogelijkheden voor om beter te sturen in de teelt en een absoluut veilig product te telen. We zouden toch moeten kunnen afspreken dat de wetgever de laatste stand van de techniek niet gaat gebruiken om sancties op te baseren. De wetgever zou juist innovatie moeten stimuleren.

Ulko Stoll

Deel dit bericht