Er is een beweging om het BTW tarief op groente en fruit te verlagen. De motivatie hierachter is dat gezonde producten gestimuleerd moeten worden en niet duurder moeten worden gemaakt door belastingen. De beweging snap ik maar het leidt enorm af van de echte discussie die over belasting moet worden gevoerd. Eén van de fouten in het huidige economische systeem is de belasting/beboeting van arbeid. Het systeem van inkomstenbelasting is gebaseerd op een 17e eeuws model waarin grondstoffen schaars waren en arbeid ruim beschikbaar. De economie is veranderd maar het fiscale systeem niet. Nog steeds is de belasting op inkomen het leidende fiscale model. Feitelijk is dat het bestraffen van een economische inspanning. Dat weet de fiscus ook want nu is de belastingheffing verre van transparant. Van het gecommuniceerde bruto loon betaalt de werknemer een deel belasting en bovenop het brutoloon komt een werkgeversdeel aan belasting. Blijkbaar wordt het bewust zo min mogelijk transparant gemaakt om niet te laten zien dat inspanning wordt bestraft door (dubbel) belasting te heffen

Reel zou zijn als de inkomsten belasting naar 0 gaat. Wanneer de inkomsten belasting naar 0 gaat en de BTW verdubbeld is de schatkist net zo goed of slecht af. Dat creëert nieuwe arbeidsmogelijkheden en leidt tot nivellering omdat de welgestelden nu eenmaal duurdere dingen kopen. 

Vanuit een duurzaamheids streven zou je de BTW moeten staffelen naar mate de producten schadelijk of hernieuwbaar zijn. Dan moeten kerosine, diesel en producten geproduceerd van eindige grondstoffen een hoog tarief krijgen en zullen hernieuwbare producten en gezonde producten voor een laag tarief moeten worden belast. Dus Kerosine naar 100% en Groente naar 5%.

Echter dit soort radicale veranderingen passen niet in huidige politiek. Ieder verlaging van de loonheffingen is welkom en een veel makkelijker instrument dan het heffingensysteem en toeslagen zoals we dat nu hebben. Discussie over verlaging van BTW van 9% is eigenlijk geneuzel in de marge en leidt af van de echte discussie.

Deel dit bericht